Informacja dotycząca realizowania obowiązku zapewnienia opieki stomatologicznej uczniom Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu

Zgodnie z podpisanym porozumieniem o współpracy zapewniającej dostęp do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży pomiędzy Powiatem Nowotarskim a Medicusdental Specjalistycznym Centrum Stomatologicznym z siedzibą w Nowym Targu, ul. Długa 100 informujemy, że:

- dostęp do świadczeń stomatologicznych mają wszyscy uczniowie do ukończenia 18 roku życia,

- dostęp do profilaktycznych świadczeń stomatologicznych mają wszyscy uczniowie do ukończenia 19 roku życia.

W celu skorzystania z w/w świadczeń należy telefonicznie umówić termin wizyty pod numerem telefonu 182646320.