Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu

fe_pr malopolska powiat eu_efs

 W latach 2017 – 2021 Zespół Szkół nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu uczestniczy w realizacji projektów pod nazwą „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim” oraz „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej w powiecie nowotarskim” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dzięki działalności centrów możliwe jest rozwijanie umiejętności praktycznych i zdobywanie przez uczniów doświadczenia zawodowego bezpośrednio u pracodawcy – poprzez np. staże u pracodawców. W ramach dofinansowanych projektów możliwe staje się również nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów – zarówno w branżach kluczowych z punktu widzenia małopolskiej gospodarki, w branżach w których występują problemy z rekrutacją wykwalifikowanych pracowników, jak i w branżach związanych z tzw. inteligentnymi specjalizacjami. Możliwy jest także zakup nowoczesnego sprzętu i materiałów dydaktycznych, w celu stworzenia warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. Nauczyciele oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu mogą skorzystać z możliwości rozwoju swoich kompetencji zawodowych – np. w zakresie nauczania zawodów deficytowych w regionie. Wsparciem zostają dodatkowo objęte te projekty, które zakładają zwiększenie udziału młodzieży ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami, w edukacji zawodowej, a także dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych. Umożliwiono również realizację działań, które pozwolą na wdrożenie nowych, innowacyjnych form kształcenia zawodowego oraz pomoc stypendialną dla uczniów lub słuchaczy szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.

 

Formy wsparcia dostępne dla uczniów kształcących się w branży administracyjno-usługowej w roku 2020

Dokumenty rekrutacyjne: Formularz zgłoszeniowy, Deklaracja uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie uczestnika projektu, Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania (zał. 1, 2 i 3 do Regulaminu)

L.p. Forma wsparcia  Planowany termin realizacji
 Termin rekrutacji  Uwagi
1. Projektowanie i wykonywanie gadżetów reklamowych  luty-maj  luty

Miejsce realizacji: ZS1 NT

Oznaczenie grupy: ZS1/AU/kurs/1/2020

2. Techniki zdobnicze odzieży i dodatków odzieżowych   luty-maj   luty

Miejsce realizacji: ZS1 NT

Oznaczenie grupy: ZS1/AU/kurs/2/2020

3. Tworzenie stron internetowych   luty-maj   luty

 Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/AU/kurs/3/2020

4. Fotografia plenerowa, pejzażowa   luty-maj   luty

 Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/AU/kurs/4/2020

5. Magazynowe systemy informatyczne oraz automatyczna identyfikacja towarów   luty-maj   luty

 Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/AU/kurs/5/2020

6. Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego zawodowego luty-maj luty

Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/AU/kurs/6/2020

7. Techniki reklamy, marketing internetowy. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej   luty-maj   luty

 Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/AU/kurs/7/2020

8. Staże zawodowe   luty-maj  luty

Dokumenty dla przedsiębiorców

Dokumenty dla stażystów

Miejsce realizacji: ZS1 NT

Oznaczenie grupy: ZS1/AU/staz/2020

9. Kurs "Pierwsza pomoc przedmedyczna" kwiecień- listopad  kwiecień lub wrzesień

Miejsce realizacji: ZS1 NT

Oznaczenie grupy: ZS1/AU/pomoc/2020

Dokumenty dla wykonawcy

10. Prawo jazdy kat. B
 lipiec-sierpień  luty

Miejsce realizacji: ZS1 NT

Oznaczenie grup: ZS1/AU/prawojazdy-1/2020, ZS1/AU/prawojazdy-2/2020

Dokumenty dla wykonawcy 

11. Projektowanie, wykonywanie oraz ekspozycja strojów i dodatków odzieżowych wrzesień-październik wrzesień

Miejsce realizacji: ZS1 NT

Oznaczenie grupy: ZS1/AU/kurs/8/2020

 12.  Doradztwo zawodowe dla uczniów  wrzesień-listopad  wrzesień

 Miejsce realizacji: ZSE NT
 Oznaczenie grupy: ZSE/doradztwo/2020

         

 Inne formy wsparcia będą sukcesywnie zamieszczane w powyższej tabeli.

 Oznaczenia miejsca realizacji: ZS1 NT - Zespół Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu, ZSE NT - Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu

 

Formy wsparcia dostępne dla uczniów kształcących się w branży elektryczno-elektronicznej w roku 2020

Dokumenty rekrutacyjne: Formularz zgłoszeniowy, Deklaracja uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie uczestnika projektu, Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania (zał. 1, 2 i 3 do Regulaminu)

L.p. Forma wsparcia  Planowany termin realizacji  Termin rekrutacji  Uwagi
1. Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi w oparciu o Windows Server  luty-maj  luty

 Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/EE/kurs/1/2020

2.  Edycja i tworzenie multimediów w programie Adobe Flash   luty-maj   luty

 Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/EE/kurs/2/2020

3.  Serwisowanie i konfiguracja urządzeń komputerowych oraz systemów operacyjnych   luty-maj   luty

 Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/EE/kurs/3/2020

4. Konfiguracja urządzeń sieciowych luty-maj luty

Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/EE/kurs/4/2020

5. Kurs "Pierwsza pomoc przedmedyczna" kwiecień- listopad kwiecień lub wrzesień

Miejsce realizacji: ZS1 NT

Oznaczenie grupy: ZS1/EE/pomoc/2020

Dokumenty dla wykonawcy

6.  Kurs prawa jazdy kat. B  czerwiec-sierpień  maj/czerwiec

Miejsce realizacji: ZS1 NT

Oznaczenie grupy: ZS1/EE/prawojazdy/2020

Dokumenty dla wykonawcy

7.  Staż zawodowy  lipiec-sierpień  maj/czerwiec

Dokumenty dla przedsiębiorców

Dokumenty dla stażystów

Miejsce realizacji: ZS1 NT

Oznaczenie grupy: ZS1/EE/staz/2020

8. Kurs "Projektowanie i budowa sieci komputerowych - kurs podstawowy" wrzesień-październik wrzesień Miejsce realizacji: ZSTiP
Oznaczenie grupy: ZSTiP/EE/kurs/1/2020
9. Kurs "Projektowanie i budowa sieci komputerowych - kurs zaawansowany" wrzesień-październik wrzesień Miejsce realizacji: ZSTiP
Oznaczenie grupy: ZSTiP/EE/kurs/2/2020
10. Kurs profesjonalnych systemów alarmowych, sygnalizacji włamania i pożaru oraz systemów telewizji przemysłowej wrzesień-październik wrzesień Miejsce realizacji: ZSTiP
Oznaczenie grupy: ZSTiP/EE/kurs/3/2020
11. AutoCAD w branży elektrycznej październik-listopad październik Miejsce realizacji: ZSTiP
Oznaczenie grupy: ZSTiP/EE/kurs/4/2020

Inne formy wsparcia będą sukcesywnie zamieszczane w powyższej tabeli.

Oznaczenia miejsca realizacji: ZS1 NT - Zespół Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu, ZSTiP - Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu, ZS RZ - Zespół Szkół w Rabce Zdroju.