Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu

fe_pr malopolska powiat eu_efs

 W latach 2017 – 2021 Zespół Szkół nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu uczestniczy w realizacji projektów pod nazwą „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim” oraz „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej w powiecie nowotarskim” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dzięki działalności centrów możliwe jest rozwijanie umiejętności praktycznych i zdobywanie przez uczniów doświadczenia zawodowego bezpośrednio u pracodawcy – poprzez np. staże u pracodawców. W ramach dofinansowanych projektów możliwe staje się również nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów – zarówno w branżach kluczowych z punktu widzenia małopolskiej gospodarki, w branżach w których występują problemy z rekrutacją wykwalifikowanych pracowników, jak i w branżach związanych z tzw. inteligentnymi specjalizacjami. Możliwy jest także zakup nowoczesnego sprzętu i materiałów dydaktycznych, w celu stworzenia warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. Nauczyciele oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu mogą skorzystać z możliwości rozwoju swoich kompetencji zawodowych – np. w zakresie nauczania zawodów deficytowych w regionie. Wsparciem zostają dodatkowo objęte te projekty, które zakładają zwiększenie udziału młodzieży ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami, w edukacji zawodowej, a także dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych. Umożliwiono również realizację działań, które pozwolą na wdrożenie nowych, innowacyjnych form kształcenia zawodowego oraz pomoc stypendialną dla uczniów lub słuchaczy szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.

 

Formy wsparcia dostępne dla uczniów kształcących się w branży administracyjno-usługowej w roku 2021

Dokumenty rekrutacyjne: Formularz zgłoszeniowy, Deklaracja uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie uczestnika projektu, Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania (zał. 1, 2 i 3 do Regulaminu)

L.p. Forma wsparcia  Planowany termin realizacji
 Termin rekrutacji  Uwagi
1. Wirtualne laboratorium logistyki  luty-czerwiec  luty

Miejsce realizacji: ZS1 NT

Oznaczenie grupy: ZS1/AU/kurs/1/2021

2. Rysunek żurnalowy  luty-czerwiec   luty

Miejsce realizacji: ZS1 NT

Oznaczenie grupy: ZS1/AU/kurs/2/2021

3. Fotografia reklamowa w pracy fototechnika  luty-czerwiec   luty

 Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/AU/kurs/3/2021

4. Oprogramowanie biurowe w pracy technika organizacji reklamy  luty-czerwiec   luty

 Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/AU/kurs/4/2021

5. Tworzenie stron internetowych  luty-czerwiec   luty

 Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/AU/kurs/5/2021

6. Komputerowy skład publikacji DTP oraz wydruk cyfrowy  luty-czerwiec   luty

Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/AU/kurs/6/2021

7. Komputerowe wspomaganie projektowania dzieży  luty-czerwiec   luty

Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/AU/kurs/7/2021

8. Planowanie przebiegu procesu transportowego  luty-czerwiec   luty

Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/AU/kurs/8/2021

9. Doradztwo zawodowe  luty-czerwiec   luty

Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/AU/doradztwo/2021

10. Fotografia reklamowa dla techników organizacji reklamy wrzesień-listopad   wrzesień

Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/AU/kurs/9/2021

11. Fotografia plenerowa, pejzażowa wrzesień-listopad   wrzesień

Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/AU/kurs/10/2021

12. Magazynowe systemy informatyczne oraz automatyczna identyfikacja towarów wrzesień-listopad   wrzesień

Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/AU/kurs/11/2021

13. Nagrywanie i montaż filmów video oraz ścieżek audio wrzesień-listopad   wrzesień

Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/AU/kurs/12/2021

14. Obsługa urządzeń fototechnicznych wrzesień-listopad   wrzesień

Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/AU/kurs/13/2021

15. Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego zawodowego wrzesień-listopad   wrzesień

Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/AU/angielski/2021

16. Staże zawodowe   lipiec-sierpień
 maj/czerwiec

Dokumenty dla przedsiębiorców

Dokumenty dla stażystów

Miejsce realizacji: ZS1 NT

Oznaczenie grupy: ZS1/AU/staz/2021

17. Kurs "Pierwsza pomoc przedmedyczna" wrzesień-listopad  wrzesień

Miejsce realizacji: ZS1 NT

Oznaczenie grupy: ZS1/AU/pomoc/2021

Dokumenty dla wykonawcy

18. Prawo jazdy kat. B
 lipiec-sierpień  maj/czerwiec

Miejsce realizacji: ZS1 NT

Oznaczenie grup: ZS1/AU/prawojazdy/2021

Dokumenty dla wykonawcy 

19. Wizyta zawodoznawcza do drukarni dla uczniów zawodu technik cyfrowych procesów graficznych (obecnie technik grafiki i poligrafii cyfrowej) wrzesień-listopad  wrzesień

Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/AU/wizyta-1/2021

20. Wizyta zawodoznawcza do centrów logistycznych dla uczniów zawodu technik logistyk wrzesień-listopad  wrzesień

Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/AU/wizyta-2/2021

21. Warsztaty na uczelni wyższej wrzesień-listopad  wrzesień

Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/AU/wizyta-3/2021

22. Zasady prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji    

 Miejsce realizacji: ZSE NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/AU/kurs/1/2021

23. Wizerunek pracownika biurowego    

 Miejsce realizacji: ZSE NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/AU/kurs/2/2021

24. Doradztwo zawodowe dla uczniów    

 Miejsce realizacji: ZSE NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/AU/kurs/3/2021

 Inne formy wsparcia będą sukcesywnie zamieszczane w powyższej tabeli.

 Oznaczenia miejsca realizacji: ZS1 NT - Zespół Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu, ZSE NT - Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu

 

Formy wsparcia dostępne dla uczniów kształcących się w branży elektryczno-elektronicznej w roku 2021

Dokumenty rekrutacyjne: Formularz zgłoszeniowy, Deklaracja uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie uczestnika projektu, Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania (zał. 1, 2 i 3 do Regulaminu)

L.p. Forma wsparcia  Planowany termin realizacji
 Termin rekrutacji  Uwagi
1.  Serwisowanie i konfiguracja urządzeń komputerowych oraz systemów operacyjnych  luty-maj  luty

 Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/EE/kurs/1/2021

2. Programowanie aplikacji internetowych w oparciu o język PHP i bazę danych MySQL   luty-maj   luty

 Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/EE/kurs/2/2021

3.  Język angielski zawodowy   luty-maj   luty

 Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/EE/angielski/2021

4. Konfiguracja urządzeń sieciowych luty-maj luty

Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/EE/kurs/3/2021

5. Kurs "Pierwsza pomoc przedmedyczna" październik-listopad wrzesień

Miejsce realizacji: ZS1 NT

Oznaczenie grupy: ZS1/EE/pomoc/2021

Dokumenty dla wykonawcy

6.  Kurs prawa jazdy kat. B  lipiec-sierpień  maj/czerwiec

Miejsce realizacji: ZS1 NT

Oznaczenie grupy: ZS1/EE/prawojazdy/2021

Dokumenty dla wykonawcy

7.  Staż zawodowy  lipiec-sierpień  maj/czerwiec

Dokumenty dla przedsiębiorców

Dokumenty dla stażystów

 Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/EE/staz/2021

8. Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi w oparciu o Windows Server październik-listopad wrzesień

Miejsce realizacji: ZS1 NT
Oznaczenie grupy: ZS1/EE/kurs/4/2021

9. Edycja i tworzenie multimediów w programie Adobe Flash październik-listopad wrzesień Miejsce realizacji: ZS1 NT
Oznaczenie grupy: ZS1/EE/kurs/5/2021
10. Tworzenie stron internetowych z elementami grafiki komputerowej październik-listopad wrzesień Miejsce realizacji: ZS1 NT
Oznaczenie grupy: ZS1/EE/kurs/6/2021
11. Wizyta zawodoznawcza październik-listopad wrzesień Miejsce realizacji: ZS1 NT
Oznaczenie grupy: ZS1/EE/wizyta/2021
12. Projektant i administrator stron internetowych z modułem SEO i e-marketingu Miejsce realizacji: ZS RZ
Oznaczenie grupy: ZSRZ/EE/kurs/1/2021
13. Projektant, monter i administrator sieci komputerowych Miejsce realizacji: ZS RZ
Oznaczenie grupy: ZSRZ/EE/kurs/2/2021
14. Administrator systemami serwerowymi Windows i Linux Miejsce realizacji: ZS RZ
Oznaczenie grupy: ZSRZ/EE/kurs/3/2021
15. Programowanie aplikacji internetowych - zajęcia wyrównawcze kwiecień/maj maj/czerwiec Miejsce realizacji: ZS RZ
Oznaczenie grupy: ZSRZ/EE/kurs/4/2021
16. Doradztwo zawodowe Miejsce realizacji: ZS RZ
Oznaczenie grupy: ZSRZ/EE/doradztwo/2021
17.  AutoCAD Miejsce realizacji: ZSTiP
Oznaczenie grupy: ZSTiP/EE/kurs/1/2021
18. Projektowanie i budowa sieci komputerowych – kurs podstawowy     Miejsce realizacji: ZSTiP
Oznaczenie grupy: ZSTiP/EE/kurs/2/2021
19. Projektowanie i budowa sieci komputerowych – kurs zaawansowany     Miejsce realizacji: ZSTiP
Oznaczenie grupy: ZSTiP/EE/kurs/3/2021
20.  Kurs profesjonalnych systemów alarmowych, sygnalizacji włamania i pożaru oraz systemów telewizji przemysłowej (kamer obserwacyjnych)  Miejsce realizacji: ZSTiP
Oznaczenie grupy: ZSTiP/EE/kurs/4/2021

Inne formy wsparcia będą sukcesywnie zamieszczane w powyższej tabeli.

Oznaczenia miejsca realizacji: ZS1 NT - Zespół Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu, ZSTiP - Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu, ZS RZ - Zespół Szkół w Rabce Zdroju.