logo projektu

Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu w obszarze kształcenia ogólnego informatyka

Wartość całkowita projektu: 94 169,46 PLN

Przyznane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna w kwocie: 81 744,04 PLN oraz dotacja celowa z budżetu państwa: 9 615,42 PLN

 CEL PROJEKTU:
Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych z informatyki, wzrost zainteresowania tym obszarem, dostrzeżenie korelacji z dziedzinami zawodowymi reprezentowanymi przez uczniów, podniesienie poziomu kształcenia.

 ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE:

  • Prowadzenie zajęć on-line z informatyk,
  • Prowadzenie zajęć koła naukowego z informatyki.

 REZULTATY:

  • Po zakończeniu realizacji przedmiotowego projektu 13 uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu nabędzie kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne,
  • W wyniku realizacji przedmiotowego projektu 13 uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu podniesie wiedzę i umiejętności z informatyki na zajęciach on-line,
  • W wyniku realizacji przedmiotowego projektu 5 uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu podniesie wiedzę i umiejętności z informatyki na zajęciach koła naukowego.

 OKRES REALIZACJI:
02.09.2019 r. – 26.06.2020 r.


SPRAWY ORGANIZACYJNE:


WARSZTATY WEEKENDOWE DLA UCZNIÓW

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna organizuje jesienią 2019 roku warsztaty weekendowe dla uczniów szkół uczestniczących w projekcie. Zajęcia w ramach warsztatów weekendowych prowadzone będą przez pracowników uczelni na podstawie przygotowanych scenariuszy, które przyczynią się do realizacji projektu, czyli podniesienia kompetencji kluczowych.

Warsztaty weekendowe dla szkół odbędą się w następującym terminie: 29 listopada – 1 grudnia 2019 r. - dla uczniów naszej szkoły prowadzone będą warsztaty w obszarze informatyka przez Wyższą Szkołę Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. Organizacją logistyczną warsztatów weekendowych zajmie się wykonawca wyłoniony w przetargu przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Zarówno szkoła ani uczeń nie ponoszą żadnych kosztów finansowych względem udziału w warsztatach. Opieka nad uczniami, nocleg oraz wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja oraz prowiant na zajęcia) będą zapewnione przez wykonawcę.

Rekrutacja na jesienne warsztaty w naszej szkole odbywa się w dniach 2-10 października 2019 r. - dokumenty do pobrania w sekretaracie szkoły, szczegółowe informacje można zasięgnąć u wicedyrektora szkoły - Pani Barbary Gajewskiej.

Dokumenty do pobrania:


WARSZTATY WEEKENDOWE DLA UCZNIÓW

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach projektu "Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model kształcenia" organizuje naukowe warsztaty weekendowe dla uczniów szkół uczestniczących w projekcie. Zajęcia w ramach warsztatów weekendowych prowadzone będą przez pracowników uczelni na podstawie przygotowanych scenariuszy, które przyczynią się do realizacji projektu, czyli podniesienia kompetencji kluczowych.

Warsztaty weekendowe dla szkół odbędą się w następującym terminie: 3 – 5 kwietnia 2020 r. Organizacją logistyczną warsztatów weekendowych zajmie się wykonawca wyłoniony w przetargu przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Zarówno szkoła ani uczeń nie ponoszą żadnych kosztów finansowych względem udziału w warsztatach. Opieka nad uczniami, nocleg oraz wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja oraz prowiant na zajęcia) będą zapewnione przez wykonawcę.

Rekrutacja na jesienne warsztaty w naszej szkole odbywa się w dniach od 30 stycznia 2020 r. do dnia 17 lutego 2020 r. - dokumenty do pobrania w sekretaracie szkoły, szczegółowe informacje można zasięgnąć u wicedyrektora szkoły - Pani Barbary Gajewskiej.

Dokumenty do pobrania: