logo projektu

Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu w obszarze języka niemieckiego

Wartość całkowita projektu:  PLN

Przyznane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna w kwocie:  PLN oraz dotacja celowa z budżetu państwa:  PLN

CEL PROJEKTU:
Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych z języka niemieckiego, wzrost zainteresowania tym obszarem, dostrzeżenie korelacji z dziedzinami zawodowymi reprezentowanymi przez uczestników oraz podniesienie poziomu kształcenia.

 ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE:

  • Prowadzenie zajęć on-line z języka niemieckiego,
  • Prowadzenie zajęć koła naukowego z języka niemieckiego.

 REZULTATY:

  • Po zakończeniu realizacji przedmiotowego projektu 12 uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu nabędzie kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne;
  • W wyniku realizacji przedmiotowego projektu 12 uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu podniesie wiedzę i umiejętności z obszaru język niemiecki na zajęciach on-line;
  • W wyniku realizacji przedmiotowego projektu 4 uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu podniesie wiedzę i umiejętności z obszaru język niemiecki na zajęciach koła naukowego.

 OKRES REALIZACJI:
21.09.2021 r. – 25.06.2022 r.

 

 REKRUTACJA DO PROJEKTU: