„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”

                                                                                                                                                                                        Wisława Szymborska

 

Biblioteka Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Orkana zajmuje pomieszczenia, które tworzą niepowtarzalny klimat. Regały z książkami formują zakamarki, dzięki czemu czytelniku możesz stać się poszukiwaczem i odkrywcą ciekawej książki. A jest w czym wybierać, bo zbiory biblioteki liczą 15 949 woluminów.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
W CZASIE PANDEMII  COVID-19

  1. Wejść do biblioteki można jedynie mając usta i nos zasłonięte maseczką;

  2. Po wejściu należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie płynem znajdującym się na stoliku przy wejściu do pomieszczenia bibliotecznego;

  3. Jednorazowo w bibliotece może przebywać tylko jedna osoba;

  4. Czytelnik czeka na zewnątrz biblioteki i wchodzi jedynie na wezwanie bibliotekarza, w sytuacji gdy inny uczeń oddaje książki;

  5. Przebywając w bibliotece należy stosować się do poleceń bibliotekarza, mając na względzie własne bezpieczeństwo;

  6. Biblioteka będzie przyjmować zwroty książek, które będą odłożone do 7 - dniowej kwarantanny, po jej upłynięciu będą znowu udostępniane;

  7. Jeśli doszło do zgubienia książki, czytelnik musi odkupić tekst o tym samym tytule;

  8. Czasowo ogranicza się funkcjonowanie czytelni.

 

Czytelniku jeśli masz objawy zakażenia korona wirusem, odłóż wizytę w bibliotece szkolnej i zadzwoń: 800 190 590.

Jest to numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

 

          

             Godziny otwarcia biblioteki i czytelni

       

            Poniedziałek         1055 – 1555

              Wtorek                       830 – 1330

              Środa                 900- 1330 i 1415- 1615

              Czwartek                  900 - 1300

              Piątek                815 - 1420

 


                                

Lektury szkolne dostępne w całości na stronie - https://wolnelektury.pl/