Dyrektor

mgr inż. Grzegorz Józefczyk

Wicedyrektor

mgr Barbara Gajewska

Wicedyrektor

mgr Iwona Lesner

Kierownik szkolenia praktycznego 

mgr Michał Pawłowski

Pedagog

mgr Anna Bachulska

mgr Anna Głąbińska

mgr Maria Rzadkosz

Biblioteka

mgr Elżbieta Bogaczyk

mgr Joanna Kapel

Religia

mgr Maciej Rogalski

ks. dr Piotr Sokołowski

Język polski

mgr Elżbieta Bogaczyk

mgr Joanna Fryźlewicz-Luberda

mgr Joanna Kapel

mgr Krzysztof Żebrowski

Filozofia

mgr Emilia Łukaszka

Język angielski

mgr Bożena Bąk

mgr Barbara Giacomini-Rybczyńska

mgr Paulina Grzęda

mgr Dariusz Klich

mgr Katarzyna Kozak

mgr Dominika Mojszczak

mgr Aldona Wielgos-Truty

mgr Agnieszka Worwa

Język niemiecki

mgr Bożena Bąk

mgr Katarzyna Hodorowicz

mgr Iwona Lesner

mgr Krystyna Ziemka

Matematyka

mgr Maria Giełczyńska

mgr Magdalena Leśniowska-Pabian

mgr Edyta Czubiak-Nykaza

mgr inż. Stanisława Oleś-Józefczyk

Historia

mgr Marcin Domaradzki

mgr Joanna Fryźlewicz-Luberda

Historia i społeczeństwo

mgr Marcin Domaradzki

mgr Barbara Janik

Geografia

mgr Anna Głąbińska

mgr Anna Ryś

 Fizyka

mgr Maria Giełczyńska

Podstawy przedsiębiorczości

mgr Barbara Janik

Biologia

mgr Sylwia Bohaczyk

mgr Iwona Lesner

 mgr Anna Stanek

Chemia

mgr Krystyna Kaczmarczyk

mgr Anna Stanek

Wychowanie fizyczne

mgr Edyta Fus

mgr Dariusz Gajewski

mgr Łukasz Gil

mgr Paweł Gil

mgr Andrzej Nenko

Informatyka

mgr inż. Michał Bachulski

mgr inż. Marek Ciężobka

mgr inż. Grzegorz Józefczyk

mgr Michał Pawłowski

mgr Marek Regiec

mgr inż. Jarosław Stański

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Anna Głąbińska

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Maria Rzadkosz

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik informatyk

mgr inż. Michał Bachulski

mgr inż. Marek Ciężobka

mgr inż. Grzegorz Józefczyk

mgr inż. Marcin Kuska

Mateusz Leśniowski

lic. Dariusz Łukasik

mgr Michał Pawłowski

mgr Marek Regiec

mgr inż. Jarosław Stański

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik przemysłu mody

mgr Anna Bachulska

mgr Barbara Gajewska

mgr Monika Gierat

mgr inż. Anna Koczur

mgr Marcela Pietrzak

mgr Bogumiła Podkanowicz

mgr Anna Ryś

mgr Anna Sowińska

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik reklamy oraz technik organizacji reklamy

mgr Barbara Janik

mgr inż. Anna Koczur

mgr Emilia Łukaszka

mgr Anna Ryś

mgr Anna Sowińska

mgr Anna Stanek

mgr Alicja Wójtowicz

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej

mgr inż. Michał Bachulski

inż. Jarosław Matyasik

mgr Emilia Łukaszka

mgr inż. Agata Stramek

mgr Alicja Wójtowicz

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik fotografii i multimediów

lic. Tadeusz Bącal

mgr Marcela Pietrzak

mgr inż. Jarosław Stański

mgr inż. Agata Stramek

mgr Tadeusz Śmiałkowski

mgr Alicja Wójtowicz

 
 Przedmioty zawodowe w zawodzie technik programista

mgr inż. Marek Ciężobka

Mateusz Leśniowski

inż. Hubert Łapsa

mgr Michał Pawłowski

 
Przedmioty zawodowe w zawodzie technik logistyk

mgr inż. Anna Koczur

mgr Paulina Pietrusa-Sobaniak

mgr inż. Małgorzata Ślusarczyk