Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu

fe_pr malopolska powiat eu_efs

 W latach 2017 – 2021 Zespół Szkół nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu uczestniczy w realizacji projektów pod nazwą „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim” oraz „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej w powiecie nowotarskim” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dzięki działalności centrów możliwe jest rozwijanie umiejętności praktycznych i zdobywanie przez uczniów doświadczenia zawodowego bezpośrednio u pracodawcy – poprzez np. staże u pracodawców. W ramach dofinansowanych projektów możliwe staje się również nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów – zarówno w branżach kluczowych z punktu widzenia małopolskiej gospodarki, w branżach w których występują problemy z rekrutacją wykwalifikowanych pracowników, jak i w branżach związanych z tzw. inteligentnymi specjalizacjami. Możliwy jest także zakup nowoczesnego sprzętu i materiałów dydaktycznych, w celu stworzenia warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. Nauczyciele oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu mogą skorzystać z możliwości rozwoju swoich kompetencji zawodowych – np. w zakresie nauczania zawodów deficytowych w regionie. Wsparciem zostają dodatkowo objęte te projekty, które zakładają zwiększenie udziału młodzieży ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami, w edukacji zawodowej, a także dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych. Umożliwiono również realizację działań, które pozwolą na wdrożenie nowych, innowacyjnych form kształcenia zawodowego oraz pomoc stypendialną dla uczniów lub słuchaczy szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.

 

Formy wsparcia dostępne dla uczniów kształcących się w branży administracyjno-usługowej w roku 2017

Dokumenty rekrutacyjne: Formularz zgłoszeniowy, Deklaracja uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie uczestnika projektu, Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania (zał. 1, 2 i 3 do Regulaminu)

L.p. Forma wsparcia  Harmonogram
 Termin rekrutacji  Regulamin
 Uwagi
1. Staż zawodowy lipiec lub lipiec/sierpień 2017 r. (4 tygodnie - 150 godzin)  Od 6 czerwca 2017 do 14 czerwca 2017 (godz. 12.00)

Regulamin rekrutacji

Dokumenty dla przedsiębiorcy

Dokumenty dla stażysty

Rozliczenie staży - informacja dla uczniów:

Do 14 dni od zakończenia stażu - uczniowie składają w szkole: wypełniony wniosek o wypłatę stypendium, wypełniony wniosek o zwrot kosztów dojazdu wraz z biletem miesięcznym lub fakturą lub bilety w obie strony, wypełniony dziennik stażu, wypełnioną kartę czasu odbywania stażu, certyfikat (kserokopia). W momencie składania dokumentacji w szkole proszę mieć przy sobie dokument tożsamości zawierający nr PESEL.

2. Kurs prawa jazdy kat. B wrzesień-listopad 2017 r.

 Od 12 czerwca do 26 czerwca (godz. 10.00)

Regulamin rekrutacji

Dokumenty do pobrania
3. Tworzenie, edycja i druk grafiki komputerowej na potrzeby reklamy październik-listopad 2017 r.  Od 6 września 2017 r. do 30 września 2017 r. godz. 15.00 Regulamin uczestnictwa

 Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/AU/kurs/1/2017

4. Fotografia reklamowa dla techników organizacji reklamy październik-listopad 2017 r. Od 6 września 2017 r. do 30 września 2017 r. godz. 15.00 Regulamin uczestnictwa

 Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/AU/kurs/2/2017

5. Rysunek żurnalowy październik-listopad 2017 r.  Od 6 września 2017 r. do 30 września 2017 r. godz. 15.00 Regulamin uczestnictwa

 Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/AU/kurs/3/2017

6. Projektowanie, wykonanie oraz ekspozycja strojów i dodatków odzieżowych październik-listopad 2017 r.  Od 6 września 2017 r. do 30 września 2017 r. godz. 15.00 Regulamin uczestnictwa

 Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/AU/kurs/4/2017

7. Komputerowe wspomaganie projektowania odzieży październik-listopad 2017 r.  Od 6 września 2017 r. do 30 września 2017 r. godz. 15.00 Regulamin uczestnictwa

 Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/AU/kurs/5/2017

8. Nagrywanie i montaż filmów video oraz ścieżek audio październik-listopad 2017 r.  Od 6 września 2017 r. do 30 września 2017 r. godz. 15.00 Regulamin uczestnictwa

 Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/AU/kurs/6/2017

9. Fotografia plenerowa, pejzażowa
październik-listopad 2017 r. Od 6 września 2017 r. do 30 września 2017 r. godz. 15.00 Regulamin uczestnictwa

 Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/AU/kurs/7/2017

10. Obsługa urządzeń fototechnicznych październik-listopad 2017 r. Od 6 września 2017 r. do 30 września 2017 r. godz. 15.00  Regulamin uczestnictwa

 Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/AU/kurs/8/2017

11. Planowanie przebiegu procesu transportowego październik-listopad 2017 r. Od 6 września 2017 r. do 30 września 2017 r. godz. 15.00 Regulamin uczestnictwa

 Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/AU/kurs/9/2017

12. Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego zawodowego
październik-listopad 2017 r. Od 6 września 2017 r. do 30 września 2017 r. godz. 15.00 Regulamin uczestnictwa

 Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/AU/kurs/10/2017

13. Pierwsza pomoc przedmedyczna w zawodach branży administracyjno-usługowej
październik-listopad 2017 r. Od 6 września 2017 r. do 30 września 2017 r. godz. 15.00 Regulamin uczestnictwa

 Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/A/pierwszapomoc/2017/1

14. Wirtualne laboratorium logistyki październik-listopad 2017 r. na bieżąco - dyżur nauczyciela Miejsce realizacji: ZS1 NT

Oznaczenie grupy: ZS1/AU/kurs/11/2017

15. Wizyta zawodoznawcza do drukarni dla zawodu technik cyfrowych procesów graficznych październik 2017 r. Od 10 października do 18 października 2017 r. Miejsce realizacji: ZS1 NT

Oznaczenie grupy: ZS1/AU/wizyta/1/2017

Dokumenty dla wykonawcy

16. Dyżur doradcy zawodowego październik - grudzień 2017 r. na bieżąco - dyżur nauczyciela - doradcy zawodowego
  Miejsce realizacji: ZS1 NT

Oznaczenie grupy: ZS1/AU/doradca/2017

17. Zakładanie własnej firmy, podstawowe zagadnienia z zakresu prawa pracy i zarządzania kadrami październik-listopad 2017 r.  Od 18 września 2017 r. do 30 września 2017 r. godz. 15.00

 Miejsce realizacji: ZSE NT

 Oznaczenie grupy: ZSE/AU/kurs/1/2017

18. Dwudniowa wizyta zawodoznawcza dla uczniów zawodu technik technologii odzieży (technik przemysłu mody) grudzień 2017 r. Od 9 listopada 2017 r. do 17 listopada 2017 r. godz. 15.00   Miejsce realizacji: ZS1 NT

Oznaczenie grupy: ZS1/AU/wizyta/2/2017

Dokumenty dla wykonawcy
19. Wizyta zawodoznawcza dla uczniów zawodu technik logistyk listopad 2017 r. Od 2 listopada 2017 r. do 8 listopada 2017 r. godz. 15.00 Miejsce realizacji: ZS1 NT

Oznaczenie grupy: ZS1/AU/wizyta/3/2017

20. Wizyta zawodoznawcza dla uczniów zawodów technik organizacji reklamy oraz fototechnik
7-8 grudzień 2017 r. Od 15 listopada 2017 r. do 30 listopada 2017 r. godz. 15.00   Miejsce realizacji: ZS1 NT

Oznaczenie grupy: ZS1/AU/wizyta/4/2017

Dokumenty dla wykonawcy

 Inne formy wsparcia będą sukcesywnie zamieszczane w powyższej tabeli.

 Oznaczenia miejsca realizacji: ZS1 NT - Zespół Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu, ZSE NT - Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu

 

Formy wsparcia dostępne dla uczniów kształcących się w branży elektryczno-elektronicznej w roku 2017

Dokumenty rekrutacyjne: Formularz zgłoszeniowy, Deklaracja uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie uczestnika projektu, Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania (zał. 1, 2 i 3 do Regulaminu)

L.p. Forma wsparcia  Harmonogram
 Termin rekrutacji  Regulamin
 Uwagi
1. Staż zawodowy lipiec lub lipiec/sierpień 2017 r. (4 tygodnie - 150 godzin)  Od 6 czerwca 2017 do 14 czerwca 2017 (godz. 12.00)

Regulamin rekrutacji

Dokumenty dla przedsiębiorcy

Dokumenty dla stażysty

Rozliczenie staży - informacja dla uczniów:

Do 14 dni od zakończenia stażu - uczniowie składają w szkole: wypełniony wniosek o wypłatę stypendium, wypełniony wniosek o zwrot kosztów dojazdu wraz z biletem miesięcznym lub fakturą lub bilety w obie strony, wypełniony dziennik stażu, wypełnioną kartę czasu odbywania stażu, certyfikat (kserokopia). W momencie składania dokumentacji w szkole proszę mieć przy sobie dokument tożsamości zawierający nr PESEL.

2. Kurs prawa jazdy kat. B październik-listopad 2017 r.  Od 12 czerwca do 19 czerwca (godz. 12.00)

Regulamin rekrutacji

Dokumenty do pobrania

3. Programowanie aplikacji internetowych w oparciu o język PHP i bazę danych MySQL październik-listopad 2017 r. Od 6 września 2017 r. do 30 września 2017 r. godz. 15.00

Regulamin uczestnictwa

 Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/EE/kurs/1/2017

4. Projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych październik-listopad 2017 r. Od 6 września 2017 r. do 30 września 2017 r. godz. 15.00 Regulamin uczestnictwa

 Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/EE/kurs/2/2017

5. Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego zawodowego październik-listopad 2017 r. Od 6 września 2017 r. do 30 września 2017 r. godz. 15.00 Regulamin uczestnictwa

 Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/EE/kurs/3/2017

6. Pierwsza pomoc przedmedyczna w zawodzie technik informatyk październik 2017 r. Od 6 września 2017 r. do 30 września 2017 r. godz. 15.00 Regulamin uczestnictwa

 Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/E/pierwszapomoc/2017/1

7. AutoCad w branży elektrycznej październik-listopad 2017 r. Od 5 września 2017 r. do 30 września 2017 r. godz. 15.00 Regulamin uczestnictwa

 Miejsce realizacji: ZSTiP NT

 Oznaczenie grupy: ZST/EE/kurs/1/2017

8. Projektowanie i budowa sieci komputerowych - poziom podstawowy październik-listopad 2017 r. Od 5 września 2017 r. do 30 września 2017 r. godz. 15.00 Regulamin uczestnictwa

 Miejsce realizacji: ZSTiP NT

 Oznaczenie grupy: ZST/EE/kurs/2/2017

9. Projektowanie i budowa sieci komputerowych - poziom zaawansowany październik-listopad 2017 r. Od 5 września 2017 r. do 30 września 2017 r. godz. 15.00 Regulamin uczestnictwa

 Miejsce realizacji: ZSTiP NT

 Oznaczenie grupy: ZST/EE/kurs/3/2017

10. Profesjonalne systemy alarmowe, sygnalizacji włamania i pożaru oraz systemy telewizji przemysłowej (kamer obserwacyjnych) październik-listopad 2017 r. Od 5 września 2017 r. do 30 września 2017 r. godz. 15.00 Regulamin uczestnictwa

 Miejsce realizacji: ZSTiP NT

 Oznaczenie grupy: ZST/EE/kurs/4/2017

11. Programowanie aplikacji internetowych zajęcia wyrównawcze październik-listopad 2017 r. Od 5 września 2017 r. do 30 września 2017 r. godz. 15.00   Miejsce realizacji: ZS RZ

Oznaczenie grupy: ZSR/EE/kurs/1/2017

12. Projektant monter i administrator sieci komputerowych październik-grudzień 2017 r. Od 5 września 2017 r. do 30 września 2017 r. godz. 15.00   Miejsce realizacji: ZS RZ

Oznaczenie grupy: ZSR/EE/kurs/2/2017

13. Administrator systemami serwerowymi Windows i Linux październik-grudzień 2017 r. Od 5 września 2017 r. do 30 września 2017 r. godz. 15.00   Miejsce realizacji: ZS RZ

Oznaczenie grupy: ZSR/EE/kurs/3/2017

14. Dwudniowa wizyta zawodoznawcza dla uczniów zawodu technik informatyk listopad/grudzień 2017 r. Od 6 listopada 2017 r. do 10 listopada 2017 r. godz. 15.00 Miejsce realizacji: ZS1 NT

Oznaczenie grupy: ZS1 NT/E/wz/2017/1

Dokumenty dla wykonawcy

Inne formy wsparcia będą sukcesywnie zamieszczane w powyższej tabeli.

Oznaczenia miejsca realizacji: ZS1 NT - Zespół Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu, ZSTiP - Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu, ZS RZ - Zespół Szkół w Rabce Zdroju

 

Formy wsparcia dostępne dla nauczycieli

Branża administracyjno-usługowa:

Dokumenty rekrutacyjne: Regulamin, Formularz zgłoszeniowy, Deklaracja uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie uczestnika projektu, Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania (zał. 1, 2 i 3 do Regulaminu)

L.p.  Tematyka szkolenia/kursu Termin rekrutacji Dokumenty do pobrania
 1.  Szkolenie dotyczące aspektów związanych z gospodarką magazynową i zarządzaniem zapasami. 1.09-30.09.2017 godz. 15.00  Dokumenty dla wykonawców
 2.  Szkolenie dotyczące aspektów związanych z marketingiem, promocji w mediach sieciowych, w szczególności w Internecie. 1.09-30.09.2017 godz. 15.00  Dokumenty dla wykonawców
 3.  Szkolenie dotyczące obsługi programu „Transport   i spedycja”. 1.09-30.09.2017 godz. 15.00  Dokumenty dla wykonawców

 

 

Branża elektryczno-elektroniczna:

Dokumenty rekrutacyjne: Regulamin, Formularz zgłoszeniowy, Deklaracja uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie uczestnika projektu, Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania (zał. 1, 2 i 3 do Regulaminu)

L.p. Tematyka szkolenia/kursu Termin rekrutacji Dokumenty do pobrania
 1.  Szkolenie z języka PHP w zakresie profesjonalnego tworzenia aplikacji internetowych. 1.09-30.09.2017 godz. 15.00  Dokumenty dla wykonawców
 2.  Szkolenie z zakresu instalacji i konfiguracji Windows Server. 1.09-30.09.2017 godz. 15.00  Dokumenty dla wykonawców