Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu

fe_pr malopolska powiat eu_efs

 W latach 2017 – 2021 Zespół Szkół nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu uczestniczy w realizacji projektów pod nazwą „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim” oraz „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej w powiecie nowotarskim” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dzięki działalności centrów możliwe jest rozwijanie umiejętności praktycznych i zdobywanie przez uczniów doświadczenia zawodowego bezpośrednio u pracodawcy – poprzez np. staże u pracodawców. W ramach dofinansowanych projektów możliwe staje się również nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów – zarówno w branżach kluczowych z punktu widzenia małopolskiej gospodarki, w branżach w których występują problemy z rekrutacją wykwalifikowanych pracowników, jak i w branżach związanych z tzw. inteligentnymi specjalizacjami. Możliwy jest także zakup nowoczesnego sprzętu i materiałów dydaktycznych, w celu stworzenia warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. Nauczyciele oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu mogą skorzystać z możliwości rozwoju swoich kompetencji zawodowych – np. w zakresie nauczania zawodów deficytowych w regionie. Wsparciem zostają dodatkowo objęte te projekty, które zakładają zwiększenie udziału młodzieży ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami, w edukacji zawodowej, a także dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych. Umożliwiono również realizację działań, które pozwolą na wdrożenie nowych, innowacyjnych form kształcenia zawodowego oraz pomoc stypendialną dla uczniów lub słuchaczy szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.

 

Formy wsparcia dostępne dla uczniów kształcących się w branży administracyjno-usługowej w roku 2018

Dokumenty rekrutacyjne: Formularz zgłoszeniowy, Deklaracja uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie uczestnika projektu, Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania (zał. 1, 2 i 3 do Regulaminu)

L.p. Forma wsparcia  Planowany termin realizacji
 Termin rekrutacji  Regulamin
 Uwagi
1.  Pierwsza pomoc przedmedyczna w zawodach branży administracyjno-usługowej  marzec/kwiecień  luty 2018

Miejsce realizacji: ZS1 NT

Oznaczenie grupy: ZS1/AU/pomoc/2018

2.  Kurs prawa jazdy kat. B  czerwiec-sierpień  maj/czerwiec 2018

Miejsce realizacji: ZS1 NT

Oznaczenie grupy: ZS1/AU/prawojazdy/2018

3. Staż zawodowy  lipiec-sierpień  maj/czerwiec 2018

Dokumenty dla przedsiębiorców

Dokumenty dla stażystów

Miejsce realizacji: ZS1 NT

Oznaczenie grupy: ZS1/AU/staz/2018

4.  Projektowanie i wykonywanie gadżetów reklamowych  marzec-maj  luty 2018

Miejsce realizacji: ZS1 NT

Oznaczenie grupy: ZS1/AU/kurs/1/2018

4.  Oprogramowanie biurowe w pracy technika organizacji reklamy  marzec-maj  luty 2018

Miejsce realizacji: ZS1 NT

Oznaczenie grupy: ZS1/AU/kurs/2/2018

5.  Techniki zdobnicze odzieży i dodatków odzieżowych  marzec-maj  luty 2018

 Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/AU/kurs/3/2018

6.  Tworzenie stron internetowych  marzec-maj  luty 2018

 Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/AU/kurs/4/2018

7.  Fotografia plenerowa, pejzażowa  marzec-maj  luty 2018

 Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/AU/kurs/5/2018

8.  Magazynowe systemy informatyczne oraz automatyczna identyfikacja towarów  marzec-maj  luty 2018

 Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/AU/kurs/6/2018

9.  Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego zawodowego  marzec-maj  luty 2018

 Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/AU/kurs/7/2018

10.  Tworzenie , edycja i druk grafiki komputerowej na potrzeby reklamy  marzec-maj  wrzesień 2018

 Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/AU/kurs/8/2018

11.  Techniki reklamy, marketing internetowy. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej  wrzesień-listopad  wrzesień 2018

 Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/AU/kurs/9/2018

12.  Rysunek żurnalowy  wrzesień-listopad  wrzesień 2018

 Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/AU/kurs/10/2018

13.  Projektowanie, wykonanie oraz ekspozycja strojów i dodatków odzieżowych  wrzesień-listopad  wrzesień 2018

 Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/AU/kurs/11/2018

14.  Komputerowy skład publikacji DTP oraz wydruk cyfrowy  wrzesień-listopad  wrzesień 2018  Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/AU/kurs/12/2018

15.  Fotografia reklamowa w pracy fototechnika  wrzesień-listopad  wrzesień 2018  Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/AU/kurs/13/2018

16.  Wirtualne laboratorium logistyki  wrzesień-listopad  wrzesień 2018  Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/AU/kurs/14/2018

17.  Doradztwo zawodowe  wrzesień-listopad  wrzesień 2018  Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/AU/doradca/2018

18.  Wizyta zawodoznawcza do studia nagrań telewizji oraz wydawnictwa dla uczniów zawodów technik cyfrowych procesów graficznych oraz technik organizacji reklamy  kwiecień  luty 2018 Miejsce realizacji: ZS1 NT

Oznaczenie grupy: ZS1/AU/wizyta/1/2018

Dokumenty dla wykonawcy
19.  Wizyta zawodoznawcza do zakładów i muzeum związanych z przemysłem odzieżowym  marzec  luty 2018  Miejsce realizacji: ZS1 NT

Oznaczenie grupy: ZS1/AU/wizyta/2/2018

Dokumenty dla wykonawcy
20.  Wizyta zawodoznawcza do portu lotniczego dla uczniów zawodu technik logistyk  kwiecień/maj  luty 2018 Miejsce realizacji: ZS1 NT

Oznaczenie grupy: ZS1/AU/wizyta/3/2018

Dokumenty dla wykonawcy

21. Wizyta zawodoznawcza do centrów logistycznych dla uczniów zawodu technik logistyk  październik wrzesień 2018 Miejsce realizacji: ZS1 NT

Oznaczenie grupy: ZS1/AU/wizyta/4/2018

Dokumenty dla wykonawcy
22. Warsztaty na uczelni wyższej (2 dni)  listopad wrzesień 2018 Miejsce realizacji: ZS1 NT

Oznaczenie grupy: ZS1/AU/wizyta/5/2018

Dokumenty dla wykonawcy
23. Nowoczesne techniki sprzedaży produktów i usług kwiecień/maj marzec 2018 Miejsce realizacji: ZSE NT

Oznaczenie grupy: ZSE/AU/kurs/1/2018

24. Wykorzystanie elementów coachingu w pracy wrzesień-listopad wrzesień 2018 Miejsce realizacji: ZSE NT
Oznaczenie grupy: ZSE/AU/kurs/2/2018
25. Podstawy negocjacji w biznesie i handlu wrzesień-listopad wrzesień 2018 Miejsce realizacji: ZSE NT
Oznaczenie grupy: ZSE/AU/kurs/3/2018

 Inne formy wsparcia będą sukcesywnie zamieszczane w powyższej tabeli.

 Oznaczenia miejsca realizacji: ZS1 NT - Zespół Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu, ZSE NT - Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu

 

Formy wsparcia dostępne dla uczniów kształcących się w branży elektryczno-elektronicznej w roku 2018

Dokumenty rekrutacyjne: Formularz zgłoszeniowy, Deklaracja uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie uczestnika projektu, Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania (zał. 1, 2 i 3 do Regulaminu)

L.p. Forma wsparcia  Planowany termin realizacji
 Termin rekrutacji  Regulamin
 Uwagi
1. Pierwsza pomoc przedmedyczna w zawodzie technik informatyk  październik-listopad  wrzesień   Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/EE/pomoc/2018

2. Kurs prawa jazdy kat. B czerwiec-sierpień  maj/czerwiec
   
3. Staż zawodowy
lipiec-sierpień maj/czerwiec

 

Dokumenty dla przedsiębiorców

Dokumenty dla stażystów

 Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/EE/staz/2018

4. Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi w oparciu o Windows Server marzec-maj  luty  

 Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/EE/kurs/1/2018

5.  Edycja i tworzenie multimediów w programie Adobe Flash  marzec-maj  luty

 Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/EE/kurs/2/2018

6.  Serwisowanie i konfiguracja urządzeń komputerowych oraz systemów operacyjnych  marzec-maj  luty

 Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/EE/kurs/3/2018

7.  Tworzenie stron internetowych z elementami grafiki komputerowej  wrzesień-listopad  wrzesień  Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/EE/kurs/4/2018

8.  Relacyjne bazy danych w oparciu o bazę MySQL, podstawy języka SQL  wrzesień-listopad  wrzesień  Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/EE/kurs/5/2018

9.  Konfiguracja urządzeń sieciowych  wrzesień-listopad  wrzesień  Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/EE/kurs/6/2018

10.  Wizyta zawodoznawcza do firmy produkującej sprzęt komputerowy  czerwiec  maj  Miejsce realizacji: ZS1 NT

Oznaczenie grupy: ZS1/EE/wizyta/1/2018

11. AutoCad w branży elektrycznej  marzec marzec/maj   Miejsce realizacji: ZSTiP

Oznaczenie grupy: ZSTiP/EE/kurs/1/2018

12. Projektowanie i budowa sieci komputerowych - poziom podstawowy  marzec marzec/kwiecień   Miejsce realizacji: ZSTiP

Oznaczenie grupy: ZSTiP/EE/kurs/2/2018

13. Programowanie aplikacji internetowych zajęcia wyrównawcze marzec-kwieceiń  luty/marzec Miejsce realizacji: ZS RZ

Oznaczenie grupy: ZSR/EE/kurs/1/2018

14.  Administrator systemami serwerowymi Windows i Linux  marzec-czerwiec  luty/marzec Miejsce realizacji: ZS RZ

Oznaczenie grupy: ZSR/EE/kurs/2/2018

15.  Projektant monter i administrator sieci komputerowych  marzec-czerwiec  luty/marzec Miejsce realizacji: ZS RZ

Oznaczenie grupy: ZSR/EE/kurs/3/2018

16.  Doradztwo zawodowe  kwiecień-czerwiec  marzec/kwiecień Miejsce realizacji: ZS RZ

Oznaczenie grupy: ZSR/EE/kurs/4/2018

17.  Profesjonalne systemy alarmowe, sygnalizacji włamania i pożaru oraz systemy telewizji przemysłowej (kamer obserwacyjnych)  wrzesień-listopad  wrzesień Miejsce realizacji: ZSTiP

Oznaczenie grupy: ZSTiP/EE/kurs/3/2018

18. Projektowanie i budowa sieci komputerowych – kurs zaawansowany październik-listopad październik   Miejsce realizacji: ZSTiP

Oznaczenie grupy: ZSTiP/EE/kurs/4/2018

Inne formy wsparcia będą sukcesywnie zamieszczane w powyższej tabeli.

Oznaczenia miejsca realizacji: ZS1 NT - Zespół Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu, ZSTiP - Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu, ZS RZ - Zespół Szkół w Rabce Zdroju

 

Formy wsparcia dostępne dla nauczycieli w roku 2018

Branża administracyjno-usługowa:

Dokumenty rekrutacyjne: Regulamin, Formularz zgłoszeniowy, Deklaracja uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie uczestnika projektu, Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania (zał. 1, 2 i 3 do Regulaminu)

L.p.  Tematyka szkolenia/kursu Dokumenty do pobrania
 1.  Szkolenie dotyczące zagadnień związanych z transportem i spedycją.  Dokumenty dla wykonawców
 2.   Szkolenie dotyczące zagadnień związanych z transportem i spedycją krajową i międzynarodową dla kadr pracujących w branży TSL.  Dokumenty dla wykonawców

 

Branża elektryczno-elektroniczna:

Dokumenty rekrutacyjne: Regulamin, Formularz zgłoszeniowy, Deklaracja uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie uczestnika projektu, Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania (zał. 1, 2 i 3 do Regulaminu)

L.p. Tematyka szkolenia/kursu Dokumenty do pobrania
 1.  Szkolenie z zakresu administracji Windows Server.  Dokumenty dla wykonawców