W ramach projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce w roku 2015 planowane są następujące formy wsparcia dla uczniów:
1. Kurs „Edycja i tworzenie grafiki wektorowej i rastrowej na potrzeby reklamy”  (pozalekcyjne),
2. Kurs „Programowanie obiektowe w C#” (pozalekcyjne),
3. Staże - wizyty zawodoznawcze (pozaszkolne).
Informacje o rekrutacji na poszczególne zajęcia będą dostępne na tablicy ogłoszeń znajdującej się obok sekretariatu.