Rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu w obszarach ogólnych: matematyka i geografia

fe_pr malopolska powiat eu_efs

Celem głównym projektu jest rozwinięcie u uczniów szkoły kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie matematyki i geografii, a także poprawa zdawalności egzaminu maturalnego z tych przedmiotów oraz rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK), przede wszystkim w zakresie nauczania matematyki i geografii.
Pierwszą grupę docelową  stanowią uczniowie kształcący się w Technikum (6 zawodów) w Zespole Szkół nr 1 Nowym Targu (ZS 1 NT), zarówno młodzież z potrzebami w zakresie wyrównania zaległości, jak i uzdolniona w zakresie matematyki i geografii, drugą grupę - stanowią nauczyciele - przede wszystkim nauczyciele uczący matematyki (wsparcie w zakresie wykorzystania TIK oraz specjalistycznego oprogramowania) oraz przedmiotów przyrodniczych, a także nauczyciele nauczający innych przedmiotów, którzy mogą wykorzystać zasoby Internetu, dostępnego  oprogramowania, a także narzędzi techniki komputerowej i informacyjnej w nauczanych przedmiotach.

 

Formy wsparcia dostępne dla uczniów w roku szkolnym 2017/2018

L.p Nazwa Termin rekrutacji Uwagi
 1. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki z wykorzystaniem narzędzi TIK dla uczniów klas I  wrzesień 2017 r.
 Oznaczenie grupy: ZS1/U/zajecia/1/2017
 2. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki z wykorzystaniem narzędzi TIK dla uczniów klas II  wrzesień 2017 r.  Oznaczenie grupy: ZS1/U/zajecia/2/2017
 3. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki z wykorzystaniem narzędzi TIK dla uczniów klas III  wrzesień 2017 r.  Oznaczenie grupy: ZS1/U/zajecia/3/2017
 4. Dodatkowe zajęcia koła naukowego z matematyki  wrzesień 2017 r.  Oznaczenie grupy: ZS1/U/zajecia/4/2017

 

Formy wsparcia dostępne dla uczniów w roku szkolnym 2018/2019

L.p Nazwa Termin rekrutacji Uwagi
 1. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki z wykorzystaniem narzędzi TIK dla uczniów klas I
 wrzesień 2018 r.
 Oznaczenie grupy: ZS1/U/zajecia/1/2018
 2. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki z wykorzystaniem narzędzi TIK dla uczniów klas II
 wrzesień 2018 r.  Oznaczenie grupy: ZS1/U/zajecia/2/2018
 3. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki z wykorzystaniem narzędzi TIK dla uczniów klas III  wrzesień 2018 r.  Oznaczenie grupy: ZS1/U/zajecia/3/2018
 4. Dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki z wykorzystaniem narzędzi TIK dla uczniów klas IV  wrzesień 2018 r.  Oznaczenie grupy: ZS1/U/zajecia/4/2018
 5. Dodatkowe zajęcia koła naukowego z matematyki  wrzesień 2018 r.  Oznaczenie grupy: ZS1/U/zajecia/5/2018
 6. Dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z geografii z wykorzystaniem narzędzi TIK dla uczniów klas IV  wrzesień 2018 r.  Oznaczenie grupy: ZS1/U/zajecia/6/2018

 

Formy wsparcia dostępne dla nauczycieli

L.p Nazwa Termin rekrutacji Uwagi
 1. Kurs z zakresu obsługi i wykorzystania zestawu interaktywnego  wrzesień 2017 r.
 2.  Kurs z zakresu obsługi programu GeoGebra  wrzesień 2017 r.