Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu

fe_pr malopolska powiat eu_efs

 W latach 2017 – 2021 Zespół Szkół nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu uczestniczy w realizacji projektów pod nazwą „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim” oraz „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej w powiecie nowotarskim” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dzięki działalności centrów możliwe jest rozwijanie umiejętności praktycznych i zdobywanie przez uczniów doświadczenia zawodowego bezpośrednio u pracodawcy – poprzez np. staże u pracodawców. W ramach dofinansowanych projektów możliwe staje się również nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów – zarówno w branżach kluczowych z punktu widzenia małopolskiej gospodarki, w branżach w których występują problemy z rekrutacją wykwalifikowanych pracowników, jak i w branżach związanych z tzw. inteligentnymi specjalizacjami. Możliwy jest także zakup nowoczesnego sprzętu i materiałów dydaktycznych, w celu stworzenia warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. Nauczyciele oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu mogą skorzystać z możliwości rozwoju swoich kompetencji zawodowych – np. w zakresie nauczania zawodów deficytowych w regionie. Wsparciem zostają dodatkowo objęte te projekty, które zakładają zwiększenie udziału młodzieży ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami, w edukacji zawodowej, a także dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych. Umożliwiono również realizację działań, które pozwolą na wdrożenie nowych, innowacyjnych form kształcenia zawodowego oraz pomoc stypendialną dla uczniów lub słuchaczy szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.

 

Formy wsparcia dostępne dla uczniów kształcących się w branży administracyjno-usługowej w roku 2019

Dokumenty rekrutacyjne: Formularz zgłoszeniowy, Deklaracja uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie uczestnika projektu, Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania (zał. 1, 2 i 3 do Regulaminu)

L.p. Forma wsparcia  Planowany termin realizacji
 Termin rekrutacji  Uwagi
1.  Nagrywanie i montaż filmów video oraz ścieżek audio  luty-maj  luty

Miejsce realizacji: ZS1 NT

Oznaczenie grupy: ZS1/AU/kurs/1/2019

2.  Oprogramowanie biurowe w pracy technika organizacji reklamy   luty-maj   luty

Miejsce realizacji: ZS1 NT

Oznaczenie grupy: ZS1/AU/kurs/2/2019

3.  Obsługa urządzeń fototechnicznych   luty-maj   luty

 Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/AU/kurs/3/2019

4.  Planowanie przebiegu procesu transportowego   luty-maj   luty

 Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/AU/kurs/4/2019

5.  Fotografia plenerowa, pejzażowa   luty-maj   luty

 Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/AU/kurs/5/2019

6.  Komputerowe wspomaganie projektowania odzieży   luty-maj   luty

 Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/AU/kurs/6/2019

7.  Fotografia reklamowa dla techników organizacji reklamy   luty-maj  luty

 Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/AU/kurs/7/2019

8.  Wizyta zawodoznawcza do drukarni dla uczniów zawodu technik cyfrowych procesów graficznych (1 dzień)
 kwiecień/maj  luty/marzec

Miejsce realizacji: ZS1 NT

Oznaczenie grupy: ZS1/AU/wizyta/1/2019

Dokumenty dla wykonawcy

9.  Wizyta zawodoznawcza do zakładów i muzeum związanych z przemysłem odzieżowym dla uczniów zawodu technik przemysłu mody (2 dni)
 kwiecień/maj  luty/marzec

Miejsce realizacji: ZS1 NT

Oznaczenie grupy: ZS1/AU/wizyta/2/2019

Dokumenty dla wykonawcy

10.  Warsztaty na uczelni wyższej (2 dni)
 kwiecień/maj  luty/marzec

Miejsce realizacji: ZS1 NT

Oznaczenie grupy: ZS1/AU/wizyta/3/2019

Dokumenty dla wykonawcy

11.  Wizyta zawodoznawcza do centrów logistycznych dla uczniów zawodu technik logistyk (1 dzień)
 kwiecień/maj  luty/marzec

Miejsce realizacji: ZS1 NT

Oznaczenie grupy: ZS1/AU/wizyta/4/2019

Dokumenty dla wykonawcy

12.  Kurs prawa jazdy kat. B  czerwiec-sierpień  maj/czerwiec 2019

Miejsce realizacji: ZS1 NT

Oznaczenie grupy: ZS1/AU/prawojazdy/2018

13.  Staż zawodowy  lipiec-sierpień
maj/czerwiec 2019

Dokumenty dla przedsiębiorców

Dokumenty dla stażystów

Miejsce realizacji: ZS1 NT

Oznaczenie grupy: ZS1/AU/staz/2019


14.  Rysunek żurnalowy  wrzesień-listopad  wrzesień

Miejsce realizacji: ZS1 NT

Oznaczenie grupy: ZS1/AU/kurs/8/2019

15.  Tworzenie, edycja i druk grafiki komputerowej na potrzeby reklamy  wrzesień-listopad  wrzesień

Miejsce realizacji: ZS1 NT

Oznaczenie grupy: ZS1/AU/kurs/9/2019


16.  Komputerowy skład publikacji DTP oraz wydruk cyfrowy  wrzesień-listopad  wrzesień  

Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/AU/kurs/10/2019

17.  Fotografia reklamowa w pracy fototechnika  wrzesień-listopad  wrzesień

Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/AU/kurs/11/2019

18.  Wirtualne laboratorium logistyki  wrzesień-listopad  wrzesień

Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/AU/kurs/12/2019


19.  Zajęcia wyrównawcze z języka angieskiego zawodowego  wrzesień-listopad  wrzesień  

Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/AU/angielski/2019

20.  Doradztwo zawodowe dla uczniów  wrzesień-listopad  wrzesień  Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/AU/doradca/2019

21.  I pomoc przedmedyczna
 wrzesień-listopad  wrzesień Miejsce realizacji: ZS1 NT

Oznaczenie grupy: ZS1/AU/pomoc/2019

22.  Zasady prowadzeniai rozliczania inwentaryzacji
 marzec-kwiecień  22-28 luty

Miejsce realizacji: ZSE NT

 Oznaczenie grupy: ZSE/AU/kurs/1/2019

23.  Strategie i techniki w kontaktach z klientami
 marzec-kwiecień  22-28 luty

Miejsce realizacji: ZSE NT

 Oznaczenie grupy: ZSE/AU/kurs/2/2019

24. Zakładanie własnej firmy - podstawy z zakresu prawa pracy
i zarządzania kadrami
wrzesień-listopad wrzesień

Miejsce realizacji: ZSE NT

 Oznaczenie grupy: ZSE/AU/kurs/3/2019

25. Profesjonalny sekretariat  wrzesień-listopad  od 2 września do 5 września godz. 15.00

Miejsce realizacji: ZSE NT

 Oznaczenie grupy: ZSE/AU/kurs/4/2019

26.  Doradztwo zawodowe  wrzesień-listopad  od 2 września do 5 września godz. 15.00

Miejsce realizacji: ZSE NT

 Oznaczenie grupy: ZSE/AU/doradztwo/2019

 Inne formy wsparcia będą sukcesywnie zamieszczane w powyższej tabeli.

 Oznaczenia miejsca realizacji: ZS1 NT - Zespół Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu, ZSE NT - Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu

 

Formy wsparcia dostępne dla uczniów kształcących się w branży elektryczno-elektronicznej w roku 2019

Dokumenty rekrutacyjne: Formularz zgłoszeniowy, Deklaracja uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie uczestnika projektu, Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania (zał. 1, 2 i 3 do Regulaminu)

L.p. Forma wsparcia  Planowany termin realizacji
 Termin rekrutacji  Uwagi
1. Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi w oparciu o Windows Server  luty-maj  luty

 Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/EE/kurs/1/2019

2.  Edycja i tworzenie multimediów w programie Adobe Flash   luty-maj   luty

 Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/EE/kurs/2/2019

3.  Serwisowanie i konfiguracja urządzeń komputerowych oraz systemów operacyjnych   luty-maj   luty

 Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/EE/kurs/3/2019

4.  Wizyta zawodoznawcza do przedsiębiorstwa produkującego sprzęt komputerowy (2 dni)
 kwiecień  luty/marzec  Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/EE/wizyta/1/2019

5.  Kurs prawa jazdy kat. B  czerwiec-sierpień  maj/czerwiec

Miejsce realizacji: ZS1 NT

Oznaczenie grupy: ZS1/EE/prawojazdy/2019

6.  Staż zawodowy  lipiec-sierpień  maj/czerwiec

Dokumenty dla przedsiębiorców

Dokumenty dla stażystów

 Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/EE/staz/2019

7.  Projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych  wrzesień-listopad  wrzesień

Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/EE/kurs/4/2019

 

8.  Programowanie aplikacji internetowych w oparciu o język PHP i bazę danych MySQL  wrzesień-listopad  wrzesień

Miejsce realizacji: ZS1 NT

 Oznaczenie grupy: ZS1/EE/kurs/5/2019

9.  Język angielski zawodowy zajęcia wyrównawcze  wrzesień-listopad  wrzesień Miejsce realizacji: ZS1 NT

Oznaczenie grupy: ZS1/EE/angielski/2019

10.  I pomoc przedmedyczna  wrzesień-listopad  wrzesień Miejsce realizacji: ZS1 NT

Oznaczenie grupy: ZS1/EE/pomoc/2019

11.  Projektowanie i budowa sieci komputerowych - kurs podstawowy  marzec-maj  luty/marzec Miejsce realizacji: ZSTiP

Oznaczenie grupy: ZSTiP/EE/kurs/1/2019


12.  Projektowanie i budowa sieci komputerowych - kurs zaawansowany  marzec-maj  luty/marzec  Miejsce realizacji: ZSTiP

Oznaczenie grupy: ZSTiP/EE/kurs/2/2019


13. Kurs profesjonalnych systemów alarmowych, sygnalizacji włamania
i pożaru oraz systemów telewizji przemysłowej
marzec-maj luty/marzec Miejsce realizacji: ZSTiP

Oznaczenie grupy: ZSTiP/EE/kurs/3/2019

14. Autocad marzec-maj luty/marzec Miejsce realizacji: ZSTiP

Oznaczenie grupy: ZSTiP/EE/kurs/4/2019

15. Projektant i administrator stron internetowych z modułem SEO i e-marketingu marzec-czerwiec lluty/marzec Miejsce realizacji: ZS RZ

Oznaczenie grupy: ZSRZ/EE/kurs/1/2019

16. Projektant, monter i administrator sieci komputerowych marzec-czerwiec luty/marzec Miejsce realizacji: ZS RZ

Oznaczenie grupy: ZSRZ/EE/kurs/2/2019

17. Administrator systemami serwerowymi Windows i Linux marzec-czerwiec luty/marzec Miejsce realizacji: ZS RZ

Oznaczenie grupy: ZSRZ/EE/kurs/3/2019

18. Programowanie aplikacji internetowych (zajęcia wyrównawcze) marzec-czerwiec marzec Miejsce realizacji: ZS RZ

Oznaczenie grupy: ZSRZ/EE/kurs/4/2019

19. Doradztwo zawodowe marzec-czerwiec marzec Miejsce realizacji: ZS RZ

Oznaczenie grupy: ZSRZ/EE/doradca/2019

Inne formy wsparcia będą sukcesywnie zamieszczane w powyższej tabeli.

Oznaczenia miejsca realizacji: ZS1 NT - Zespół Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu, ZSTiP - Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu, ZS RZ - Zespół Szkół w Rabce Zdroju.