Komunikaty OKE/CKE:

Komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów w 2022 roku (Formuła 2019) 

Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku 2022 (Formuła 2019)

Komunikat MEN w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu w roku szkolnym 2021/2022

 

Informatory o egzaminach:

Technik fotografii i multimediów (343 105)

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej (311 943)

Technik reklamy (333 907)

Technik przemysłu mody (311 941)

Technik logistyk (333 107)

Technik informatyk (351 203)

Technik programista (351 406)

 

Do pobrania:

Zgłoszenia do egzaminów dla uczniów/słuchaczy oraz absolwentów:

Wzór deklaracji - do pobrania

Wzór deklaracji - do pobrania dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, kształcącego się w zawodzie, dla którego przewidziano zawód o charakterze pomocniczym