DLA ELITY INFORMATYKI!!

Wybór zawodu technik programista daje ci szansę uzyskać zawód z ogromnymi możliwościami na rynku pracy. Przygotujemy Cię do pracy w zakresie:

1) tworzenia i administracji stronami WWW;
2) tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych;
3) programowania aplikacji internetowych;
4) tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią.
5) projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych;
6) projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych;
7) projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.

W zawodzie technik programista wyodrębniono 2 kwalifikacje.
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

technik programista

Przedmiot rozszerzony: język angielski, matematyka

DLA LUDZI TWÓRCZYCH I KREATYWNYCH
Nauka w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych przygotuje Cię do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) przygotowywania publikacji i prac graficznych do drukowania;
2) obsługiwania cyfrowych systemów produkcyjnych stosowanych w poligrafii;
3) przygotowywania prezentacji graficznych i multimedialnych;
4) wykonywania i wdrażania internetowych projektów multimedialnych;
5) prowadzenia procesów drukowania.
W zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej wyodrębniono 2 kwalifikacje.
PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Przedmiot rozszerzony: język angielski, matematyka

NIE TYLKO DLA HAKERÓW!
Wybór zawodu technik informatyk daje ci szansę zostać sprawnym informatykiem. Przygotujemy Cię do pracy na stanowiskach:
1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;
2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi
sieciami;
3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych;
4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami
i aplikacjami.
W zawodzie technik informatyk wyodrębniono 2 kwalifikacje.
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

technik informatyk

Przedmiot rozszerzony: język angielski, matematyka

 ZDJĘCIA, PROJEKTY GRAFICZNE I MULTIMEDIALNE W ZASIĘGU TWOJEJ RĘKI !!!
Kształcąc się w zawodzie fototechnik zostaniesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1)organizowania planu zdjęciowego;
2)rejestrowania, kopiowania i obróbki obrazu;
3)wykonywania prac graficznych przeznaczonych do wydruku;
4)przygotowywania prezentacji graficznych i multimedialnych;
5) wykonywania i wdrażania internetowych projektów multimedialnych.
W zawodzie technik fotografii i multimediów wyodrębniono 2 kwalifikacje:
AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

technik fotografii i multimediów

Przedmiot rozszerzony: język angielski, matematyka

MASZ GŁOWĘ NA KARKU? JESTEŚ OSOBĄ Z ŻYŁKĄ DO PLANOWANIA I
UMIEJĘTMOŚCIAMI ORGANIZACYJNYMI?
Wybór zawodu  technik logistyk rozwinie Twoje umiejętności z zakresu:
1) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach
dostaw;
2) zarządzania zapasami;
3) organizowania prac związanych z gospodarką magazynową;
4) zarządzania gospodarką odpadami;
5) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach
gospodarczych i administracyjnych.
W zawodzie technik logistyk wyodrębniono 2 kwalifikacje.
SPL.01. Obsługa magazynów
SPL.04. Organizacja transportu

technik logistyk

Przedmiot rozszerzony: język angielski, matematyka