Rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu w obszarach ogólnych: matematyka i geografia

fe_pr malopolska powiat eu_efs

Celem głównym projektu jest rozwinięcie u uczniów szkoły kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie matematyki i geografii, a także poprawa zdawalności egzaminu maturalnego z tych przedmiotów oraz rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK), przede wszystkim w zakresie nauczania matematyki i geografii.
Pierwszą grupę docelową  stanowią uczniowie kształcący się w Technikum (6 zawodów) w Zespole Szkół nr 1 Nowym Targu (ZS 1 NT), zarówno młodzież z potrzebami w zakresie wyrównania zaległości, jak i uzdolniona w zakresie matematyki i geografii, drugą grupę - stanowią nauczyciele - przede wszystkim nauczyciele uczący matematyki (wsparcie w zakresie wykorzystania TIK oraz specjalistycznego oprogramowania) oraz przedmiotów przyrodniczych, a także nauczyciele nauczający innych przedmiotów, którzy mogą wykorzystać zasoby Internetu, dostępnego  oprogramowania, a także narzędzi techniki komputerowej i informacyjnej w nauczanych przedmiotach.

 

Formy wsparcia dostępne dla uczniów w roku szkolnym 2017/2018

L.p Nazwa Termin rekrutacji Uwagi
 1. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki z wykorzystaniem narzędzi TIK dla uczniów klas I  wrzesień 2017 r.
 Oznaczenie grupy: ZS1/U/zajecia/1/2017
 2. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki z wykorzystaniem narzędzi TIK dla uczniów klas II  wrzesień 2017 r.  Oznaczenie grupy: ZS1/U/zajecia/2/2017
 3. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki z wykorzystaniem narzędzi TIK dla uczniów klas III  wrzesień 2017 r.  Oznaczenie grupy: ZS1/U/zajecia/3/2017
 4. Dodatkowe zajęcia koła naukowego z matematyki  wrzesień 2017 r.  Oznaczenie grupy: ZS1/U/zajecia/4/2017

 

Formy wsparcia dostępne dla uczniów w roku szkolnym 2018/2019

L.p Nazwa Termin rekrutacji Uwagi
 1. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki z wykorzystaniem narzędzi TIK dla uczniów klas I
 wrzesień 2018 r.
 Oznaczenie grupy: ZS1/U/zajecia/1/2018
 2. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki z wykorzystaniem narzędzi TIK dla uczniów klas II
 wrzesień 2018 r.  Oznaczenie grupy: ZS1/U/zajecia/2/2018
 3. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki z wykorzystaniem narzędzi TIK dla uczniów klas III  wrzesień 2018 r.  Oznaczenie grupy: ZS1/U/zajecia/3/2018
 4. Dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki z wykorzystaniem narzędzi TIK dla uczniów klas IV  wrzesień 2018 r.  Oznaczenie grupy: ZS1/U/zajecia/4/2018
 5. Dodatkowe zajęcia koła naukowego z matematyki  wrzesień 2018 r.  Oznaczenie grupy: ZS1/U/zajecia/5/2018
 6. Dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z geografii z wykorzystaniem narzędzi TIK dla uczniów klas IV  wrzesień 2018 r.  Oznaczenie grupy: ZS1/U/zajecia/6/2018

 

Formy wsparcia dostępne dla nauczycieli

L.p Nazwa Termin rekrutacji Uwagi
 1. Kurs z zakresu obsługi i wykorzystania zestawu interaktywnego  wrzesień 2017 r.
 2.  Kurs z zakresu obsługi programu GeoGebra  wrzesień 2017 r.

W ramach projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce w roku 2015 planowane są następujące formy wsparcia dla uczniów:
1. Kurs „Edycja i tworzenie grafiki wektorowej i rastrowej na potrzeby reklamy”  (pozalekcyjne),
2. Kurs „Programowanie obiektowe w C#” (pozalekcyjne),
3. Staże - wizyty zawodoznawcze (pozaszkolne).
Informacje o rekrutacji na poszczególne zajęcia będą dostępne na tablicy ogłoszeń znajdującej się obok sekretariatu.

W roku 2015 Zespół Szkól nr1 w Nowym Targu opracował po raz szósty projekt zagranicznych praktyk zawodowych. Został on pozytywnie oceniony przez ekspertów, w rezultacie czego otrzymaliśmy grant na organizację stażów w ramach programu Erasmus+, finansowanego przez Komisję Europejską.
Projekt „Przez praktyki do sukcesu w życiu” nr 2015-1-PL01-KA102-014542 rozpocznie się rekrutacją we wrześniu 2015, a następnie uczniowie będą brali udział w obowiązkowych zajęciach przygotowujących do praktyk w zakresie języka angielskiego oraz pod względem kulturowym i wychowawczym

czytaj więcej

Lista uczestników i rezerwowych w projekcie praktyk zawodowych w Portsmouth w Wielkiej Brytanii  w roku 2015 projekt nr 2014-1-PL01-KA102-000434

                                                     punktacja
1. Kuska Sebastian                92,67  pkt.
2. Zwijacz Jakub                   88,40  pkt.
3. Janosz  Katarzyna             87,68  pkt.
4. Chowaniec Kamil             78,56  pkt.
5. Janczy Piotr                      75,36  pkt.
6. Wisłocka Karina               74,00  pkt.
7. Jędrol Kacper                    73,36  pkt.
8. Łopata Łukasz                   72,32  pkt.
9. Mozdyniewicz  Adam      70,64  pkt.
10.  Bryjak Łukasz                  68,24  pkt.
11.  Gajewski Bartosz             65,12  pkt.
12.  Wolski Dariusz                63,36  pkt.
13.  Zborek Łukasz                 63,12  pkt.
14.  Kurnat Piotr                     61,12  pkt.
15.  Strzęp Szymon                 56,56  pkt.
16.  Chmielak Daniel              54,56  pkt.

Rezerwowi:
17.  Błachut Rafał                   52,00  pkt.
18.  Ciesielka Joanna              52,00  pkt.

 

Tytuł projektu: Praktyka zagraniczna dobrym startem w karierze zawodowej
Akcja kluczowa: mobilność edukacyjna w ramach  programu Erasmus+  finansowanego przez Komisję Europejską
Typ akcji: mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego
Czas trwania projektu: wrzesień 2014 do lipiec  2015,
Zagraniczny Staż -  4 tygodnie - 26.04. 2015 do 23.05.2015
Ilość uczestników: 16
Miejsce praktyk zawodowych: Portsmouth, Wielka Brytania

W ramach projektu zostaną zorganizowane 4-tygodniowe praktyki zawodowe w Portsmouth w Wielkiej Brytanii dla 16 uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Targu w zawodzie technik  informatyk oraz  technik cyfrowych procesów graficznych. W procedurze rekrutacji wyłoniony został skład uczestników projektu. Rozpoczną oni już teraz zajęcia przygotowujące do praktyk pod względem językowym i kulturowym. Staże w obydwu zawodach zaplanowane są jako jednorazowy wyjazd całej grupy 16 osób do Portsmouth na przełomie  kwietnia i maja 2015. Po praktykach uczniowie otrzymają międzynarodowe certyfikaty Europass Mobility
Partnerem w  projekcie jest firma Training Vision Ltd,  która umożliwi odbycie praktyk w  angielskich firmach informatycznych i graficznych, a także zorganizuje zamieszkanie u rodzin angielskich.
W czasie wolnym uczniowie wezmą udział w wycieczkach krajoznawczych do Londynu, Brighton i Chichester.