Ubiegły rok był dla nas wszystkich dużym wyzwaniem, zamknięcie szkoły pokrzyżowało wiele planów związanych z realizacją form wsparcia w ramach projektów „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej w powiecie nowotarskim” i „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”. Mimo przeciwności losu udało nam się zrealizować między innymi następujące kursy:

-Prawo jazdy kat. B

-Pierwsza pomoc przedmedyczna

-Projektowanie i wykonywanie gadżetów reklamowych

-Techniki zdobnicze odzieży i dodatków odzieżowych

-Tworzenie stron internetowych

-Fotografia plenerowa, pejzażowa

-Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi w oparciu o Windows Server

-Edycja i tworzenie multimediów w programie Adobe Flash

-Serwisowanie i konfiguracja urządzeń komputerowych oraz systemów operacyjnych

-Konfiguracja urządzeń sieciowych

Na wyżej wymienione formy wsparci zrekrutowano łącznie 176 osób, którym udział w kursach zapewnił nabycie nowej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych.

  

CKZ loga