W tym roku Fundacja Edukacyjna Perspektywy przyznała naszej szkole tytuł srebrnej szkoły w kategorii Techników. Jest to wynik ciężkiej pracy grona pedagogicznego oraz uczniów, osiąganych przez nich wysokich wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, egzaminu maturalnego oraz olimpiad. W województwie małopolskim nasze Technikum zajmuje 27 miejsce, natomiast w Polsce - 163. Jest to znaczący awans w porównaniu do roku poprzedniego, kiedy byliśmy uhonorowani brązową tarczą.