24 kwietnia 2021 r. zakończył się prowadzony przez Annę Bachulską kurs „Komputerowe wspomaganie projektowania odzieży”, który obejmował 40 godzin lekcyjnych zajęć teoretyczno - praktycznych. Kurs trwał 4 dni. Zajęcia prowadzone były w pracowni komputerowej nr 10. Uczestniczyło w nim 10 uczniów z klasy 2 MR i 2 PMR technikum odzieżowego. Celem kursu było teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania czynności związanych z konstrukcją i modelowaniem odzieży, przygotowaniem szablonów, digitalizacją, tworzeniem interaktywnych układów rozkroju (markerów) obsługując innowacyjny system komputerowego przygotowania produkcji odzieży – InvenTex. Po uzyskaniu zaliczenia, uczestnicy kursu otrzymali zaświadczenie ukończenia kursu.

Zajęcia prowadzone były w ramach projektu: Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno - usługowej w powiecie nowotarskim.

 Tekst i zdjęcia p. A. Bachulska