Zaprawieni w bojach ze złośliwą materią komputerową: szwankującymi mikrofonami, słabym połączeniem internetowym i wszelkimi innymi możliwymi problemami technicznymi uczniowie klas czwartych kończą szkołę średnią. Właśnie dziś - 30 kwietnia - odbierają upragnione świadectwa ukończenia technikum w koniecznym, ze względu na panującą pandemię, reżimie sanitarnym. W związku z tym pożegnanie odbywa się w bardzo skromnej formie.
Mają za sobą trudny rok zdalnego nauczania, izolacji i braku żywiołu szkolnego. Wierzymy jednak, że tak zahartowani poradzą sobie z egzaminami maturalnymi, czego wszystkim naszym absolwentom życzymy. Powodzenia!

 Tekst p. J. Fryźlewicz-Luberda; zdjęcia p. E. Bogaczyk. p. A Wójtowicz