W dniu 25 maja 2021 r. Jury w składzie: p. Marcela Pietrzak, p. Tadeusz Bącal, p. Tadeusz Śmiałkowski oceniło prace uczniów klas fotograficznych  ZS 1 nadesłane na konkurs fotograficzny pt.

„Makrofotografia - 2021”. Przy ocenie zdjęć wzięto pod uwagę poziom techniczny, kompozycję oraz estetykę. Spośród 30 zdjęć spełniających warunki regulaminowe wybrano prace trzech autorów i zdecydowano o rozdziale miejsc:

I Wiktoria Chramęga

II Maciej Ślaga

III Marta Michałczak

Jednocześnie pomimo niespełnienia wymagań regulaminowych postanowiono poza właściwym konkursem docenić wysoki poziom prac Adriana Nowobilskiego z kl. II PI przez ich zakwalifikowanie do szkolnej wystawy.

Wyniki konkursu fotograficznego „Martwa natura 2020” w związku z sytuacją pandemiczną w roku szkolnym 2019/2020 nie zostały ogłoszone. Czynimy to niniejszym teraz. Wówczas, spośród 18 nadesłanych prac spełniających warunki regulaminowe, postanowiono uhonorować trzech autorów wg miejsc:

I Dawid Bafia

II Joanna Domańska

III Natalia Kubicz

Zwycięzcom zostaną wręczone dyplomy w dniu zakończenia roku  szkolnego, a nagrodzone prace będą wydrukowane i udostępnione na wystawie zorganizowanej na terenie szkoły.

   

Tekst p. T. Śmiałkowski; zdjęcia uczestnicy konkursu.