W ramach projektu „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu w obszarze kształcenia ogólnego język niemiecki” odbywają się w naszej szkole w tym roku szkolnym zajęcia pozalekcyjne wykraczające poza podstawę programową kształcenia dla uczniów klas III Technikum.

Zajęcia on-line z języka niemieckiego są realizowane w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie. Celem projektu jest podniesienie umiejętności uczniów w zakresie posługiwania się językiem niemieckim przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii komunikacyjnych w procesie nauczania.

W zajęciach Koła naukowego uczestniczy 20 uczniów, chcących rozwijać zainteresowania w zakresie języka niemieckiego, a zajęcia prowadzi p. Justyna Sekuła, pracownik UP w Krakowie. Uczniowie są podzieleni na dwie grupy – pierwsza liczy 15 osób natomiast druga – 5.

Zdobyte umiejętności z pewnością pomogą uczestnikom w pracy!

Informacja p. Katarzyna Chodorowicz; materiał fotograficzny p. Iwona Lesner i p. Katarzyna Chodorowicz.