2 grudnia 2021 r. w ZS1 odbyła się Olimpiada Przedsiębiorczości. Do eliminacji szkolnych przystąpiło 13 uczniów z klas trzecich, którzy sprawdzali swoje umiejętności z zakresu nauk ekonomicznych. Hasłem edycji były: „Strategie inwestowania na rynku kapitałowym”, z następującymi rozszerzeniami:
- rynki obrotu papierami wartościowymi,
- ryzyko, strategie inwestycyjne i zachowania inwestorów,
- inwestycje alternatywne.

Informacja i zdjęcia p. A. Ryś.