NIE TYLKO DLA HAKERÓW!
Wybór zawodu technik informatyk daje ci szansę zostać sprawnym informatykiem. Przygotujemy Cię do pracy na stanowiskach:
1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;
2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi
sieciami;
3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych;
4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami
i aplikacjami.
W zawodzie technik informatyk wyodrębniono 2 kwalifikacje.
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

technik informatyk bez progr

Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka