DLA PRZYSZŁYCH DYKTATORÓW MODY. JUŻ W SZKOLE POKAZ MODY!
Kształcenie w zawodzie technik technologii odzieży może być początkiem Twojej kariery kreatora mody. Nauczymy Cię:
1) opracowywania dokumentacji wyrobów odzieżowych;
2) dobierania materiałów odzieżowych i dodatków do wyrobów odzieżowych;
3) wykonywania modeli wyrobów odzieżowych;
4) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów
odzieżowych;
5) organizowania i kontrolowania procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych.
W zawodzie technik przemysłu mody wyodrębniono 2 kwalifikacje.
MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

technik przemysłu mody bez progr

 Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka