W sali widowiskowej MOK-u w Nowym Targu 25 i 26 marca 2015 r. młodzież z naszej szkoły zaprezentowała dwudziesty pierwszy pokaz mody pod tytułem "To i owo zawodowo". Przygotowane kolekcje były inspirowane kierunkami kształcenia w Sokole. Wariacje modowe na temat zawodów: informatyka, grafika komputerowego, fototechnika, logistyka, reklamowca i odzieżowca przeplatane były scenkami humorystycznymi. Ukazywały one w niekonwencjonalny sposób specyfikę danej profesji. W trakcie pokazu widzowie obejrzeli również Kronikę Sokoła, w której przedstawiono różnorodne formy aktywności naszych uczniów: w sporcie, podczas zajęć pozalekcyjnych, konkursach czy akcjach charytatywnych.

Tematyka tegorocznego pokazu mody wpisuje się w trend popularyzowania technicznych kierunków nauczania i kształcenia zawodowego. W związku z zapotrzebowaniem na rynku pracy różnego rodzaju specjalistów należy przyklasnąć takim inicjatywom.