Uczniowie z klasy I TF i I TO 11 marca 2015 r. mieli okazję doskonalić swe umiejętności podczas wizyty w „Krakowskich Szkołach Artystycznych. Wycieczka miała charakter zawodoznawczy, w jej trakcie uczniowie uczestniczyli w warsztatach dotyczących projektowania odzieży i fotografii.