Świadectwa dojrzałości można odebrać w dniu 30 czerwca od godziny 9:00

w sekretariacie szkoły.