27-ego października  bieżącego roku w nowotarskim MOK-u odbył się koncert podsumowujący projekt: "Razem bezpieczniej w szkołach powiatu nowotarskiego" współfinansowany ze środków UE.  W projekcie uczestniczyła nasza szkoła, w związku z czym przez ostatni rok podejmowano działania mające na celu zwiększenie wiedzy o bezpiecznych zachowaniach. Koncert - w dwóch odsłonach - stał się uroczystym zwieńczeniem wszystkich zrealizowanych poczynań w tej mierze. Swoją obecnością uświetnił galę starosta powiatu nowotarskiego pan Krzysztof Faber. W krótkim przemówieniu pogratulował nauczycielom szkół biorących udział w projekcie otwartości i wychodzenia z działaniami poza mury swoich placówek.

Kluczowym momentem pierwszej odsłony koncertu było wręczenie nagród w zorganizowanym przez Zespół Szkół nr 1 im. Wł. Orkana międzyszkolnym konkursie fotograficznym: „Bezpieczny uczeń- spokojny rodzic" oraz międzyszkolnym konkursie filmowym: „Bezpieczniej – to mi pasuje”. Cenne nagrody rzeczowe wręczył dyrektor ZS nr 1 pan Grzegorz Józefczyk.

A oto wyniki tychże konkursów:

 „Bezpieczny uczeń- spokojny rodzic"

Miejsce I – Brygida Chlebek  (Zespół Szkół nr 1)

Miejsce II – Katarzyna Zakrzewska (Zespół Szkół nr 1)

Miejsce III - Katarzyna Cyrwus (Zespół Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu)

Wyróżnienia:

- Anna Madeja (Zespół Szkół nr 1)

- Ewelina Krauzowicz (Zespół Szkół nr 1)

- Gabriela Regiec (Zespół Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu)

 „Bezpieczniej – to mi pasuje”

Miejsce I – Sylwia Wodziak (Zespół Szkół nr 1)

Miejsce II – Joanna Zapotoczna (Zespół Szkół nr 1)

Miejsce III -  Ryszard Kasprzak (Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku n. D.)

Wyróżnienia: 

- Maciej Bryniarski (Zespół Szkół nr 1)

- Katarzyna Wyrostek (Zespół Szkół nr 1)

W programie dzisiejszego koncertu znalazły się występy wokalne, instrumentalne, taneczne i aktorskie.

Zebrani mogli też obejrzeć nagrodzone filmy Sylwii Wodziak i Joanny Zapotocznej (uczennic Zespołu Szkół nr 1) i podziwiać uczniowskie prace na wystawie fotografii: „Bezpieczny uczeń - spokojny rodzic".

Gala podsumowująca projekt okazała się wspaniałym przeglądem talentów uczniowskich, dostarczyła niezapomnianych wrażeń zgromadzonym w sali nowotarskiego MOK-u. Uświadomiła też, że bezpieczeństwu sprzyjają rozwijane i prezentowane pasje, zainteresowania artystyczne.

Oto nagrodzone zdjęcie Brygidy Chlebek:

 

 Zdjęcia z gali: