Uczniowie naszej szkoły! Posiadacie zapewne stare zeszyty, książki, gazety. Przynieście je do biblioteki, by wziąć udział w konkursie zbierania makulatury. Do zdobycia: maskotka naszej szkoły Sokołek, koszulka z logo szkoły, gadżety. Zatem przetrząśnijcie biurka, szafki, strychy, a znalezioną makulaturę dostarczcie do biblioteki i uratujcie drzewo!

Każde 60 kilogramów makulatury pozwala na wyprodukowanie takiej ilości papieru, jaka powstałaby z jednego drzewa.

Więcej informacji w Regulaminie konkursu.

 

Cele konkursu:

- podejmowanie działań proekologicznych - zbiórka makulatury,

- wyrabianie w młodzieży nawyku do segregacji materiałów papierowych przeznaczonych do wyrzucenia,

- zaszczepienie w uczestnikach szacunku dla środowiska naturalnego.

 

Regulamin

1. W konkursie może brać udział każdy uczeń ZS nr 1 – indywidualnie.

2. Konkurs trwa od 1 września 2015 r. do 30 maja 2016 r.

3. Zbiórka obejmuje: makulaturę gazetową (gazety, ulotki), stare książki, zużyte podręczniki, ćwiczenia, zeszyty - z wyjątkiem tektury i kartonów.

4. Uczestnik dostarcza makulaturę do biblioteki, gdzie w jego obecności jest ona zważona.

5. Ilość makulatury zostaje odnotowana na koncie zgłoszonego.

6. Laureatami zostaną osoby, które dostarczą największą ilość makulatury. 

7. Zwycięzców wyłoni jury w składzie: Elżbieta Bogaczyk, Krzysztof Żebrowski, Grzegorz Dworak.

8. Podsumowanie i zakończenie konkursu odbędzie się 6 czerwca 2016 r.

9. Wyniki zostaną opublikowane na stronie naszej szkoły.

10. Nagrody do zdobycia – maskotka naszej szkoły Sokołek, koszulka (czarna) z logo Sokoła, gadżety.

11. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 24 czerwca 2016 r.