Absolwenci liceum profilowanego, którzy chcą przystąpić do egzaminu maturalnego w maju 2016 roku : składają deklarację Załącznik 1e_S – do dyrektora komisji okręgowej ( w związku z likwidacją szkoły) nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Informacje dotyczące przystępowania do egzaminu maturalnego w maju 2016 r. w starej formule zawarte są w ANEKSIE do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania
egzaminu maturalnego w „starej” formule obowiązującej w roku szkolnym 2015/2016.