Serdecznie zapraszamy rodziców uczniów klas IV na wywiadówkę, która odbędzie się 17 grudnia (czwartek) o godz. 16.00. Oprócz ocen śródrocznych można będzie uzyskać informacje dotyczące wyników próbnego egzaminu maturalnego oraz o terminach ostatniego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń/luty.