27 listopada  w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Targu obchodzono Dzień Patrona Szkoły - Władysława Orkana. Uroczystość zbiegła się ze 140 rocznicą urodzin pisarza, poety, publicysty i działacza regionalnego rodem z Poręby i została połączona ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych. W podniosłej atmosferze  pierwszoklasiści złożyli obietnicę, że "wrócą braciom to, co wiedzą zdobyli". Słowa te pochodzące ze "Wskazań dla synów Podhala" W. Orkana przypomniane zostały w inscenizacji przedstawiającej wybrane wątki z biografii patrona.

W przystępnej formie programu detektywistycznego przywołano twórczość, której patronuje sentencja:" Tradycja jest Twoją godnością, Twoją dumą, Twoim szlachectwem..."