W dniu 16 listopada 2015 r. w auli Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia uczniom szkół ponadgimnazjalnych stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymali uczniowie, którzy uzyskali najwyższą w danej szkole średnią ocen oraz promocję z wyróżnieniem lub osiągnęli wybitne wyniki w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy lub dyscyplinie sportowej.

Wśród wyróżnionych uczniów z województwa małopolskiego znalazła się Karolina Ślimak – uczennica kl. III  technikum kształcącego w zawodzie technik technologii odzieży w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Targu. W roku szkolnym 2014 / 2015 Karolina uzyskała najwyższą średnią w szkole -  5,50.
Dyplomy stypendystom, w imieniu Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej, wręczał Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski.
Gratulujemy !!!!!!