24-ego października bieżącego roku grupa uczniów z naszej szkoły w składzie: Mateusz Bizub, Maksym Maruszczak, Daria Nowak, Jolanta Strzęp z klasy I T GR, Emilia Koperniak z klasy I TFI oraz Iwona Żądlak z klasy IV TO wzięła udział w konkursie poetyckim "Ojca Świętego Imię nigdy nie zaginie". Wszyscy wymienieni recytatorzy zostali nagrodzeni.

W tym dniu pod opieką pani wicedyrektor szkoły mgr Anny Głąbińskiej o 9:00 wyruszyli do Sieniawy, gdzie odbywało się przesłuchanie uczestnków recytującyh utwory o Janie Pawle II. Przedstawiciele Sokoła uzyskali wysokie wyniki w kategorii literackiej:
- I miejsce - Daria Nowak,
- II miejsce - Iwona Żądlak,
- III miejsce - Mateusz Bizub,
Maksym Maruszczak w tej kategorii otrzymał nagrodę specjalną od swojej polonistki mgr Anny Nowak za recytację jej utworu pod tytułem "Rozważania o Tryptyku Rzymskim".
W kategorii gwarowej:
- I miejsce - Jolanta Strzęp,
- II miejsce - Emilia Koperniak.
Konkurs przebiegał w miłej atmosferze, a po zakończeniu wszyscy zostali zaproszeni przez organizatorów na słodki poczęstunek.
Uczniowie serdecznie dziękują pani wicedyrektor szkoły mgr Annie Głąbińskiej, dzięki której mogli uczestniczyć w konkursie oraz polonistce pani mgr Annie Nowak za zaproszenie
i przygotowanie.