Uczniowie i pracownicy naszej szkoły po raz pierwszy wzięli udział w akcji „Góra Grosza”. Trwała ona od listopada 2014 roku do początków stycznia 2015 roku. Głównym celem akcji było zebranie środków na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną.

Pieniądze te spożytkowane zostaną na tworzenie nowych domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. W przedsięwzięciu ważne było także uświadomienie młodzieży, że nawet najdrobniejsze monety zebrane w tak dużej liczbie mogą stanowić ogromny fundusz, dzięki któremu zostanie udzielona istotna pomoc wielu dzieciom. Wybrany komitet uczniów pod czujnym okiem opiekunów Samorządu Uczniowskiego przeprowadził zbiórkę monet. Do akcji licznie włączyli się uczniowie i wszyscy pracownicy naszej szkoły. W sumie zebraliśmy kwotę 997,78zł., które w dniu dzisiejszym przekazaliśmy  Towarzystwu Nasz Dom.

Serdecznie dziękujemy uczniom i pracownikom naszej szkoły za poparcie akcji. Pokazaliście, że możemy na was liczyć, że jesteście wrażliwi na krzywdę innych. Jesteście wspaniali!