W ostatnią sobotę 27 listopada zakończyliśmy kolejny już kurs „ASSO - Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi w oparciu o Windows Server” zorganizowany w ramach projektu “Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej w powiecie nowotarskim”.
Wzięło w nim udział 15 uczniów  z czterech klas - II PGP, II PI, III GI oraz III PI.

Możemy się pochwalić, że w pełni zrealizowaliśmy program kursu. Udało się także wykonać dodatkowe prace, t.j.:

  • stworzenie dwóch serwerów TrueNAS oraz trzech serwerów wirtualizacji (Vmware Esxi, Proxmox oraz Microsoft Hyper-V Server 2019);
  • przeprowadzenie na wyżej wymienionych serwerach prób obciążeniowych 12 maszyn z systemem Windows 10;
  • naprawa komputerów w sali 8, 13, 10 oraz dwóch w sali 9;
  • modernizacja komputera z biblioteki.

Efekty działań  należy więc uznać za bardzo (nawet bardzo!) zadowalające.

Michał Pawłowski

CKZ loga