W okresie wakacyjnym w ramach projektów pn. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno- elektronicznej w powiecie nowotarskim” oraz „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim” w 8 firmach: AND Computers, KUD.pl, Agencja Reklamowa ARTCODERS, DRAKO, Wytwórnia Wyobraźni, Krawiectwo Konfekcyjne Kacztex, STUDIO-T, Jan Ścisłowicz TRANSPORT KRAJOWY I ZAGRANICZNY odbyły się staże zawodowe łącznie dla 19 uczniów. Uczniowie nabyli umiejętności między innymi w zakresie diagnozowania i naprawy usterek sprzętu komputerowego, wymiany podzespołów komputerowych, instalacji systemów operacyjnych oraz ich konfiguracji, obsługi języków programowania HTML, PHP, SQL. Dodatkowo stażyści nabyli różnorodną wiedzę z zakresu rodzajów ładunków transportowych i jednostek ładunkowych, planowania realizacji usług transportowych, znajomości przepisów UAVO, wykonywania sesji zdjęciowych w studio, plenerze, obróbki zaawansowanej fotografii czy wykonywania reportażu z wydarzenia sportowego. Każdy z uczniów odbył 150 godzin stażu, za które przysługiwało mu stypendium stażowe oraz możliwość zwrotu kosztów dojazdów.

W latach 2017 – 2021 Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Orkana uczestniczy w realizacji projektów pod nazwą „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej w powiecie nowotarskim” oraz „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim” realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

ckz