W dniu 9 grudnia 2020 r. Panowie - Krzysztof Faber, Bogusław Waksmundzki – Starostowie Powiatu Nowotarskiego podpisali z firmą SB COMPLEX Sp. z o.o. Sp. k. z Rzeszowa umowę na zaprojektowanie i wybudowanie budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Orkana z salą gimnastyczną oraz rozbudowę budynku ZPSWO w Nowym Targu.

Opracowana koncepcja architektoniczna przewiduje (w oparciu, o którą zostanie zaprojektowana nowa siedziba szkoły), że budynek ZS1NT będzie składał się z 4 poziomów – parteru oraz trzech pięter. Zawierać one będą: 32 sale dydaktyczne (w tym 13 pracowni przedmiotów zawodowych), bibliotekę wraz z czytelnią, pokój nauczycielski, zaplecze socjalne, pomieszczenia dla administracji oraz obsługi, aulę, siłownię, salę gimnastyczną, kawiarnię oraz niezbędne pomieszczenia techniczne i porządkowe. Na zewnątrz zaplanowane jest do wykonania boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią. 

Nowa siedziba szkoły powinna rozwiązać dwa zasadnicze problemy, z którymi mierzymy się od wielu lat – brak zaplecza sportowego oraz organizacja nauczania do późnych godzin popołudniowych.

Przyjęty harmonogram przewiduje, że I etap prac - obejmujący wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wykonaniem robót budowlanych stanu surowego - zakończy się nie później niż 1 grudnia 2021 roku. Koniec II etapu prac, podczas którego planowane są do wykonania roboty wykończeniowe wraz z elewacjami i instalacjami budynku szkoły oraz sali gimnastycznej, planowany jest na 31 października 2022 roku. Ostatni planowany etap – obejmujący między innymi zagospodarowanie terenu oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie całości zadania planowo zakończyć się ma nie później niż 14 lipca 2023 roku.

Wartość rozstrzygniętego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego to kwota 25 461 000,00 zł.

Z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie prac...