Jak co roku nasza szkoła organizuje wyjazdy na zagraniczne praktyki zawodowe finansowane przez Komisję Europejską
w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt daje możliwość czterotygodniowych stażów dla 18 osób
w Wielkiej Brytanii (od 08.04.2018) i 18 osób we Włoszech (od 29.04.2018).

Uczniowie klas trzecich zainteresowani udziałem w zagranicznych praktykach zawodowych proszeni są o zapisanie się
w sekretariacie szkoły na listach do danego kraju w terminie do 06.09.2017 roku.

Po analizie wyników nauczania z czerwca 2017 Komisja Rekrutacyjna  ogłosi listę 20 kandydatów (łącznie z dwoma rezerwowymi)
do udziału w projekcie, odnośnie każdego z krajów.

Przypominamy o obowiązku uczestnictwa w 70 godzinach zajęć przygotowawczych organizowanych w soboty.

Informacja - prof. Barbara Rybczyńska