MASZ GŁOWĘ NA KARKU? JESTEŚ OSOBĄ Z ŻYŁKĄ DO PLANOWANIA I
UMIEJĘTMOŚCIAMI ORGANIZACYJNYMI?
Wybór zawodu  technik logistyk rozwinie Twoje umiejętności z zakresu:
1) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach
dostaw;
2) zarządzania zapasami;
3) organizowania prac związanych z gospodarką magazynową;
4) zarządzania gospodarką odpadami;
5) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach
gospodarczych i administracyjnych.
W zawodzie technik logistyk wyodrębniono 2 kwalifikacje.
SPL.01. Obsługa magazynów
SPL.04. Organizacja transportu

technik logistyk

Przedmiot rozszerzony: język angielski, matematyka