ZDJĘCIA, PROJEKTY GRAFICZNE I MULTIMEDIALNE W ZASIĘGU TWOJEJ RĘKI !!!
Kształcąc się w zawodzie fototechnik zostaniesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1)organizowania planu zdjęciowego;
2)rejestrowania, kopiowania i obróbki obrazu;
3)wykonywania prac graficznych przeznaczonych do wydruku;
4)przygotowywania prezentacji graficznych i multimedialnych;
5) wykonywania i wdrażania internetowych projektów multimedialnych.
W zawodzie technik fotografii i multimediów wyodrębniono 2 kwalifikacje:
AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

technik fotografii i multimediów

Przedmiot rozszerzony: język angielski, matematyka