DLA LUDZI TWÓRCZYCH I KREATYWNYCH
Nauka w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych przygotuje Cię do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) przygotowywania publikacji i prac graficznych do drukowania;
2) obsługiwania cyfrowych systemów produkcyjnych stosowanych w poligrafii;
3) przygotowywania prezentacji graficznych i multimedialnych;
4) wykonywania i wdrażania internetowych projektów multimedialnych;
5) prowadzenia procesów drukowania.
W zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej wyodrębniono 2 kwalifikacje.
PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Przedmiot rozszerzony: język angielski, matematyka