DLA ELITY INFORMATYKI!!

Wybór zawodu technik programista daje ci szansę uzyskać zawód z ogromnymi możliwościami na rynku pracy. Przygotujemy Cię do pracy w zakresie:

1) tworzenia i administracji stronami WWW;
2) tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych;
3) programowania aplikacji internetowych;
4) tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią.
5) projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych;
6) projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych;
7) projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.

W zawodzie technik programista wyodrębniono 2 kwalifikacje.
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

technik programista

Przedmiot rozszerzony: język angielski, matematyka