W listopadzie 2020 r. odbył się w naszej szkole kurs dla uczniów, który odkrywał tajemnice kampanii reklamowych. Obejmował zagadnienia dotyczące organizowania i  przeprowadzania takich akcji, badania ich skuteczności. Zajęcia były podzielone na część teoretyczną (zagadnienia dot. komunikacji, technik reklamy, nośników, rodzajów, marketingu, metod badawczych efektywności kampanii) i praktyczną (analiza kampanii reklamowych, tworzenie i prowadzenie własnych, wielokierunkowe działania promocyjne, aspekty językowe, prawne, budżet, ocena skuteczności - narzędzia badawcze, wnioski).

W zawiłości kampanii reklamowych kursantów wprowadziła p. Anna Sowińska - nauczycielka zawodu. Zajęcia prowadzone były w ramach projektu: Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno - usługowej w powiecie nowotarskim.

Informacja p. A. Sowińska; nota p. E. Bogaczyk