„Witaj, majowa jutrzenko,
świeć naszej polskiej krainie” 

Tak słowa pieśni poety Rajnolda Suchodolskiego entuzjastycznie wspominają doniosłą chwilę, jaką było uchwalenie  Konstytucji 3 Maja 1791 roku. W 230 rocznicę zaprzysiężenia przez Stanisława Augusta Poniatowskiego tego najwyższego aktu prawnego, świętujemy i przypominamy, że był on tworzony, by „Ojczyznę wszelkimi sposobami ratować”.
Wypracowany przez Zgromadzenie Przyjaciół Konstytucyi Rządowej akt prawny był  pierwszym tego typu dokumentem w Europie.  Miał za zadanie zreformować osłabione państwo - zmienił jego ustrój, ograniczył „złotą wolność” szlachecką, częściowo zrównał prawa poszczególnych stanów.  
Konstytucja 3 Maja stała się symbolem dążenia do odrodzenia Polski. A o kształt tej odrodzonej musimy dbać wspólnie.

Tekst p. E. Bogaczyk; grafika p. A. Stramek

Skany karty tytułowej i pierwszej strony Konstytucji 3 Maja 1791 r. - zaczerpnięte z książki "Konstytucja 3 Maja 1791" w oprac.  Jerzego Koweckiego.