W lutym oraz marcu bieżącego roku przeprowadziliśmy kurs „Serwisowania i konfiguracji urządzeń komputerowych oraz systemów operacyjnych” w ramach projektu pn. „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w  branży elektryczno-elektronicznej w powiecie nowotarskim”. W tegorocznej  edycji wzięło udział 10 uczniów z klas: III GI, II GI oraz I PI.

Podczas 50 godzin zajęć naprawiliśmy dwa serwery plików NAS w sali 10, wymieniliśmy dyski w komputerach z sali 14 oraz sali 2 (36 komputerów), dodaliśmy dyski do jednostek w sali 13 (18 komputerów) oraz złożyliśmy dodatkowe 4 komputery przeznaczone do sali 20. Oprócz tego we wszystkich komputerach (ok. 110 szt.) w naszej szkole odnowiliśmy oprogramowanie Adobe oraz zainstalowaliśmy na nowo system operacyjny.

Kurs był bardzo intensywny, dzięki czemu uczniowie nabyli profesjonalnych umiejętności w dziedzinie serwisowania sprzętu komputerowego oraz konfiguracji systemów operacyjnych.

  

Tekst i zdjęcia Michał Pawłowski.

CKZ loga