Począwszy od dnia 10 września br. w sekretariacie szkoły, w godz. 8.00-15.00 wydawane będą świadectwa dojrzałości, aneksy lub informacje o wynikach egzaminu maturalnego. W przypadku braku możliwości osobistego odbioru ww. dokumentów, osoba odbierająca musi posiadać imienne upoważnienie.


Jednocześnie informuję, że od 10 września 2021 r. od godziny 8.30 będą udostępnione w systemie ZIU (https://wyniki.edu.pl) wyniki zdających, którzy przystępowali do poprawkowego egzaminu maturalnego.

/Grzegorz Józefczyk Dyrektor ZS1NT/