W ostatnim tygodniu października z inicjatywy Wydziału Duszpasterstwa Misyjnego Kurii Metropolitalnej w Krakowie z okazji Roku Ignacjańskiego odbył się na terenie całej Archidiecezji „Quiz o św. Ignacym”. Udział w nim wzięło ponad 180 uczniów z 13 szkół średnich z terenu Małopolski. Trzy pierwsze miejsca zajęli uczniowie, ze szkół nowotarskich. W tej liczbie drugie miejsce zajął uczeń Zespołu Szkół nr 1 im Władysława Orkana w Nowym Targu Arkadiusz Łopata z klasy 3 GI. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe, zaś wszyscy uczestnicy Quizu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz bezpłatne zaproszenie na warsztaty on-line pt. „Być szczęśliwym”.

Arkadiuszowi składamy najserdeczniejsze gratulacje z powodu osiągniętych wyników. Dziękujemy również pozostałym uczestnikom z naszej szkoły i zachęcamy do dalszego stawania w szranki w różnorakich konkursach wiedzy. Odwaga wobec wyzwań, wytrwałość i ciężka praca popłacają. Parafrazując krotochwilnie Mikołaja Reya możemy powiedzieć:

„Niechaj i w powiecie, i w Polsce to znają,
że uczniowie „Sokoła” nie gęsi,
łep na karku i olej w głowie mają!”

 Tekst ks. Piotr Sokołowski