3 grudnia 2021 r. logistycy z naszej szkoły mieli przyjemność uczestniczyć w prelekcji dotyczącej gospodarki odpadami. Pan Czesław Luberda inspektor Urzędu Gminy Nowy Targ przypomniał uczniom najważniejsze wytyczne dotyczące segregacji odpadów.  Następnie przedstawił drogę, jaką pokonują odpady od momentu wytworzenia, aż po etap przetwarzania i składowania. Omówił również kwestie bardzo istotne dla logistyków czyli transportu, sposobu oznaczania pojazdów oraz ewidencji odpadów za pomocą kodów i systemu informatycznego BDO. Uczniowie z uwagą i skupieniem wysłuchali prelekcji.

 Tekst p. Małgorzta Slusarczyk, zdjęcia - Emilia Błęka i Weronika Nowak z kl. III FL.