Dzień 16 maja 2012 przyniósł bardzo dobre wieści dla naszych uczniów . Do szkoły dotarła informacja o zakwalifikowaniu , już po raz trzeci, projektu zagranicznych praktyk zawodowych zorganizowanych w ramach programu unijnego „Leonardo da Vinci”
Nr projektu 2012-1-PL1-LEO01-27822  tytuł:”Młodzi i kreatywni zdobywają doświadczenie”
W ramach projektu zostaną zorganizowane 4-tygodniowe praktyki zawodowe w Rimini we Włoszech dla 8 uczniów klasy trzeciej w zawodzie technik technologii odzieży oraz 8 uczniów klasy trzeciej w zawodzie technik organizacji reklamy.
Projekt rozpocznie się sześciomiesięcznym przygotowaniem językowym do praktyk.
Staże w obydwu zawodach zaplanowane są na wrzesień 2013 r.jako jednorazowy wyjazd całej grupy 16 osób do Rimini . Następnie przewidziana jest dwumiesięczna faza na sporządzenie raportów, ewaluację i upowszechnienie osiągnięć projektu.


Głównym partnerem w tym projekcie jest doświadczona w mobilności Leonardo da Vinci pośrednicząca firma edukacyjna Sistema Turismo srl, która koordynuje współpracę z firmami włoskimi w Rimini. Praktyki zawodowe odbywać się będą w:
a) czterech przedsiębiorstwach odzieżowych:

- Vulpinari,
- Lady Camelot,
- Romolomoncelsi,
- Gianni Moda – praktyki w zawodzie technik technologii odzieży,

b) trzech agencjach reklamowych:

- Angeli Pierre,
- Made Officina Creativa, Pianeta Italia,
- Turom Viaggi – największe biuro podróży w Rimini, gdzie w dziale marketingu szkolić się będą uczniowie w zawodzie technik organizacji reklamy.